Foto: Torill Pettersen

UTVALG OG KOMITEER

Turutvalget

Består av erfarne turledere som setter sammen et variert turprogram for Harstad Turlag.

 • Raymond Knutsen, medlem (Tlf. 994 93 747)
 • Erik Dürselen, medlem (Tlf. 480 05 123)
 • Asgeir Sulen Hovland (Tlf. 91848859)

Barnas Turlag Harstad

Vi lager et variert turprogram for de yngste i Harstadområdet.

Natur og Miljøvernutvalget

Behandling, høringer og anbefalinger til styret. 

Hytteutvalget

 • Vebjørn Kleiving, (Tlf. 913 04 817)
 • Kristian Jakobsen, (Tlf. 907 73 964)
 • Torill Pettersen
 • Jørn Arild Thorvaldsen (Tlf. 940 85 969)

DNT ung Harstad

 • Kjersti Gürgens Gjærum (leder), (975 41 123)
 • Ronja Samuelsen (Tlf. 951 53 851)
 • Eirill Ornum (Tlf. 948 80 255)
 • Astrid Vaskinn (Tlf. 960 11 486)

Valgkomitè

 • Tore Forthun (leder) 2017 – 2020 
 • ​​​​​​​Morten Sund (medlem) 2018 – 2021​
 • Therese Tangen (medlem) 2019 – 2022

Løypeutvlaget

Jobber med løypene og merking av disse.

 • Are Frønum, medlem (Tlf. 900 13 572)
 • Siri Thom (Tlf. 971 13 309)
 • Karl W. Hind (Tlf. 481 18 699)
 • Geir Jensen (Tlf. 917 48 052 )

Kommunikasjonsgruppa

Koordinerer, gir råd og administrerer kommunikasjon innad i turlaget og utad mot samfunnet forøvrig.

 • Linda Nilsen, leder (Tlf. 452 47 307)         
 • Therese Tangen,
 • Gunn Elin Fedreheim, (Tlf. 928 56 500)

Barnas Turlag Lødingen

Vi lager et variert turprogram for de yngste i Lødingenområdet.

Fjellsportgruppa

 • Tore Forthun,
 • Bjørn Forthun,
 • Anders Røkenes,
 • Nils Erik Bakke

Revisorer

 • Tove Beate Wigen (revisor)
 • Randi Sunde (vara)

  Daglig leder