Foto: Torill Pettersen

UTVALG OG KOMITEER

Turutvalget

Består av erfarne turledere som setter sammen et variert turprogram for Harstad Turlag.

 • Line Melbøe, Konstituert Leder (Tlf. 975 39 110)
 • Are Frønum, medlem (Tlf. 900 13 572)
 • Raymond Knutsen, medlem (Tlf. 994 93 747)
 • Ranveig Lind, medlem (Tlf. 911 84 108)
 • Erik Dürselen, medlem (Tlf. 480 05 123)
 • Grethe Stave, medlem (Tlf. 913 94 498)

Barnas Turlag Harstad

Vi lager et variert turprogram for de yngste i Harstadområdet.

Natur og Miljøvernutvalget

Behandler høringer og kommer med anbefalinger til styret. 

Hytteutvalget

 • Vebjørn Kleiving, (Tlf. 913 04 817)
 • Kristian Jakobsen, (Tlf. 907 73 964)
 • Marit Pettersen, (Tlf. 975 67 368)

DNT ung Harstad

 • Kjersti Gürgens Gjærum (leder), (975 41 123)
 • Ronja Samuelsen (951 53 851)
 • Eirill Ornum (948 80 255)
 • Astrid Vaskinn (960 11 486)
 • Erlend Bergsvoll Sørlie (975 47 481)

Løypeutvlaget

Jobber med løypene og merking av disse.

Kommunikasjonsgruppa

Koordinerer, gir råd og administrerer kommunikasjon innad i turlaget og utad mot samfunnet forøvrig.

 • Linda Nilsen, leder (Tlf. 452 47 307)         
 • Therese Tangen,
 • Gunn Elin Fedreheim, (Tlf. 928 56 500
 • Runa Sulen Hovland (Tlf. 993 75 866) 

Barnas Turlag Lødingen

Vi lager et variert turprogram for de yngste i Lødingenområdet.

Fjellsportgruppa

 • Tore Forthun,
 • Bjørn Forthun,
 • Anders Røkenes,
 • Nils Erik Bakke

Utleie Turlagshuset