Foto: Torill Pettersen

UTVALG OG KOMITEER

Turutvalget

Utarbeider turprogram og organiserer fellesturer for Harstad Turlag. Mandat for Turutvalget.

Barnas Turlag Harstad

Lager et variert turprogram for barn og barefamilier i Harstad og omegn. Mandat for Barnas Turlag Harstad.

Natur og Miljøvernutvalget

Behandling, høringer og anbefalinger til styret. 

Hytteutvalget​​​​​​​

Utvikling, drift og vedlikehold av hytter. Veileder og støtter lokale hyttetilsyn. Mandat for Hytteutvalget.

 • Kristian Jakobsen, (Tlf. 907 73 964)
 • Torill Pettersen
 • Jørn Arild Thorvaldsen (Tlf. 940 85 969)

DNT ung Harstad

 • Kjersti Gürgens Gjærum (leder), (975 41 123)
 • Astrid Vaskinn (Tlf. 960 11 486)
 • Kristian Vaskinn (960 11 484)
 • Tobias Kleiven (901 10 638)
 • Julianne Stornes

Løypeutvlaget

Utvikler og vedlikeholder sti og løypenett. Mandat for Løypeutvalget.

Kommunikasjonsgruppa

Informasjon, formidling og markedsføring i turlaget og utad mot samfunnet forøvrig. Mandat for Kommunikasjonsgruppa.

Fjellsportgruppa

Seniorgruppa

Revisorer

  Daglig leder

  Valgkomitè

  ​​​​​​​