Foto: Torill Pettersen

UTVALG OG KOMITEER

Turutvalget

Utarbeider turprogram og organiserer fellesturer for Harstad Turlag. Mandat for Turutvalget.

Barnas Turlag Harstad

Lager et variert turprogram for barn og barefamilier i Harstad og omegn. Mandat for Barnas Turlag Harstad.

Natur og Miljøvernutvalget

Behandling, høringer og anbefalinger til styret. 

Hytteutvalget​​​​​​​

Utvikling, drift og vedlikehold av hytter. Veileder og støtter lokale hyttetilsyn. Mandat for Hytteutvalget.

 • Kristian Jakobsen, (Tlf. 907 73 964)
 • Torill Pettersen
 • Jørn Arild Thorvaldsen (Tlf. 940 85 969)

DNT ung Harstad

 • Kjersti Gürgens Gjærum (leder), (975 41 123)
 • Ronja Samuelsen (Tlf. 951 53 851)
 • Eirill Ornum (Tlf. 948 80 255)
 • Astrid Vaskinn (Tlf. 960 11 486)

Valgkomitè

 • Tore Forthun (leder) 2017 – 2020 
 • ​​​​​​​Morten Sund (medlem) 2018 – 2021​
 • Therese Tangen (medlem) 2019 – 2022

Løypeutvlaget

Utvikler og vedlikeholder sti og løypenett. Mandat for Løypeutvalget.

 • Are Frønum, (Tlf. 900 13 572)
 • Siri Thom (Tlf. 971 13 309)
 • Karl W. Hind (Tlf. 481 18 699)
 • Geir Jensen (Tlf. 917 48 052 )

Kommunikasjonsgruppa

Koordinerer, gir råd og administrerer kommunikasjon innad i turlaget og utad mot samfunnet forøvrig. Mandat for Kommunikasjonsgruppa.

Barnas Turlag Lødingen

Vi lager et variert turprogram for de yngste i Lødingenområdet.

Fjellsportgruppa

 • Tore Forthun,
 • Bjørn Forthun,
 • Anders Røkenes,
 • Nils Erik Bakke

Seniorgruppa

 • Bente Fotland (leder), (Tlf 907 86 807)
 • Hans Aronsen

Revisorer

 • Tove Beate Wigen (revisor)
 • Randi Sunde (vara)

  Daglig leder