Foto: Torill Pettersen

UTVALG OG KOMITEER

Turutvalget

Utarbeider turprogram og organiserer fellesturer for Harstad Turlag. Mandat for Turutvalget.

Barnas Turlag Harstad

Lager et variert turprogram for barn og barefamilier i Harstad og omegn. Mandat for Barnas Turlag Harstad.

Natur og Miljøvernutvalget

Behandling, høringer og anbefalinger til styret. 

Hytteutvalget​​​​​​​

Utvikling, drift og vedlikehold av hytter. Veileder og støtter lokale hyttetilsyn. Mandat for Hytteutvalget.

 • Kristian Jakobsen, (Tlf. 907 73 964)
 • Torill Pettersen
 • Jørn Arild Thorvaldsen (Tlf. 940 85 969)

DNT ung Harstad

Løypeutvlaget

Utvikler og vedlikeholder sti og løypenett. Mandat for Løypeutvalget.

Kommunikasjonsgruppa

Informasjon, formidling og markedsføring i turlaget og utad mot samfunnet forøvrig. Mandat for Kommunikasjonsgruppa.

Fjellsportgruppa

Seniorgruppa

Revisorer

  Daglig leder

  Valgkomitè

  • Nils Erik Bakke (leder) 2020 - 2023
  • Grethe Stave (medlem) 2021 - 2024
  • Sigrid Ina Simonsen (medlem) 2022 - 2025

  ​​​​​​​