STYRET OG ANSATTE

Styret i Harstad Turlag, valgt på årsmøte 21. februar  2022.

Kristian Jakobsen

Styreleder

Tlf: 907 73 964

Hanne Marit Kvitting

Nestleder

Tlf: 912 42 021

Øystein Normann

Styremedlem

Tlf: 415 64 200

Kari Eltvik Hanssen

Styremedlem

Tlf: 918 58 458

Oddbjørn Borch

Styremedlem

Tlf: 403 10 572

Fred Olsen

Styremedlem

Tlf: 488 98 515

Christian Kronhaug

Styremedlem

Tlf: 410 455 69

Jørn Arild Thorvaldsen

Daglig leder

Tlf: 940 85 969

Asgeir Domaas PedersenTur- og aktivitetsleder ungdomTlf: 971 80 729