STYRET OG ANSATTE

Styret til Harstad Turlag, valgt på årsmøte 18. mars  2019.

Nils Erik Bakke

Styreleder

Tlf: 901 99 868 

Gunn Elin Fedreheim

Nestleder

Tlf: 928 56 500

Ståle Knutsen

Styremedlem

Tlf: 915 77 763

Marianne Lund

Styremedlem

Tlf: 416 27 998

Hanne Marit Kvitting

Styremedlem

Tlf: 912 42 021

Krisitan Jakobsen

Linda Nilsen

Jørn Arild Thorvaldsen               

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

Tlf: 907 73 964

Tlf: 452 47 307

Tlf: 940 85 969