STYRET OG ANSATTE

Styret til Harstad Turlag, valgt på årsmøte 2018.

Nils Erik Bakke

Leder

Tlf: 901 99 868 

Gunn Elin Fedreheim

Nestleder

Tlf: 928 56 500

Vebjørn Kleiving

Styremedlem

Tlf: 913 04 817

Steinar Bakken

Styremedlem

Tlf: 957 91 025

Hanne Marit Kvitting

Styremedlem

Tlf: 912 42 021

Krisitan Jakobsen

Linda Nilsen

Daglig leder: Jørn Arild Thorvaldsen               

Styremedlem

Styremedlem

Tlf: 907 73 964

Tlf: 452 47 307

Tlf: 952 94 653