STYRET OG ANSATTE

Styret til Harstad Turlag, valgt på årsmøte 23. februar  2021.

Kristian Jakobsen

Styreleder

Tlf: 907 73 964

Hanne Marit Kvitting

Styremedlem

Tlf: 912 42 021

Øystein Normann

Styremedlem

Tlf: 415 64 200

Linda Nilsen

Styremedlem

Tlf: 452 47 307

Sigrid Ina Simonsen

Styremedlem

Tlf: 909 55 070

Fred Olsen

Styremedlem

Tlf: 488 98 515

Rannveig Kildal Ramtvedt

Styremedlem

Tlf: 93644986

Jørn Arild Thorvaldsen

Daglig leder

Tlf: 940 85 969

Asgeir Domaas PedersenTur- og aktivitetsleder UngTlf: 971 80 729