STYRET OG ANSATTE

Styret til Harstad Turlag, valgt på årsmøte 17. februar  2020.

Kristian Jakobsen

Styreleder

Tlf: 907 73 964

Hanne Marit Kvitting

Styremedlem

Tlf: 912 42 021

Ståle Knutsen

Styremedlem

Tlf: 915 77 763

Linda Nilsen

Styremedlem

Tlf: 452 47 307

Dulo Dizdarevic

Styremedlem

Tlf: 412 61 775

Fred Olsen

Styremedlem

Tlf: 488 98 515

Rannveig Kildal Ramtvedt

Styremedlem

Tlf: 93644986

Jørn Arild Thorvaldsen

Daglig leder

Tlf: 940 85 969