Priser for hytteleie privatpersoner / Rates for Cottage rental individuals

Gjelder ikke for kommersielle aktører eller grupper *) som avtaler vilkår og reservasjon til: post@harstad-turlag.no

Priser fra 1. september 2021

Hyttepriser (døgnsats)                             Cabin prices (daily rate)   Medlem / Member            ukedager / weekdays Medlem / Member        helgedager / weekend Ikke Medlem             Non Member
Fossestua         400,-         600,- Dobbel sats
Maistua         750,-         1000,- Dobbel sats
Skoddeberghytta         600,-         900,- Dobbel sats
Grupper *) Hovedhytte         2000,-         2000,-
Grupper *) Sikringshytte         600,-          600,-

Priser for reservasjon av sengeplasser for privatpersoner / Prices for reservation of beds for private individuals

Gjelder ikke for kommersielle aktører eller grupper *) som avtaler vilkår og reservasjon til: post@harstad-turlag.no

Priser gjelder fra 1. september 2021

Kategori Sengeplass Sengeplass Dagbesøk  Dagbesøk
Medlem Ikke medlem Medlem Ikke medlem
Voksen 200,- 400,- 40,- 80,-
Ungdom (19-26 år) 100,- 200,- 25,- 50,-
Skoleungdom (13-18 år) 0,- 200,- 0,- 50,-
Barn (4-12 år) 0,- 100,- 0,- 25,-
Barn (0-3 år)  0,- 0,- 0,- 0,-

Leiepris inkluderer gass og brensel. Sauna er inkludert i prisen.

Fakturagebyr ved manuell bestilling til turlaget (privatpersoner) kr 250,-

*) Grupper er definert slik:
Med grupper forstås ideelle organisasjoner som driver med barne og ungdomsarbeid samt skoleklasser fra grunnskole, videregående og folkehøgskoler. Bruk av våre hytter skal avtales. Kontakt: post@harstad-turlag.no

Kommersielle aktører må inngå avtale / Commercial actors only in agreement with Harstad Turlag.

Betaling / Payment

Du betaler for overnatting ved reservasjon av hytta
You pay for accommondation when reserving the cabin

Andre betalingsformer:

  • VIPPS: 22141. Se informasjon her.
  • Paypal: paypal@harstad-turlag.no
  • Bank DNB:  0532 11 75033                     BIC (SWIFT adress): DNBANOKKXXX                              IBAN: NO80 0532 11 75033