PRISER OG VILKÅR FOR OVERNATTING - PRIVATPERSONER

Priser for hytteleie privatpersoner / Rates for Cottage rental individuals

Bestilling av Fossestua, Maistua eller Skoddeberghytta gir eksklusiv rett til å disponere hele hytta. Andre gjester har ikke adgang.
Gjelder ikke for kommersielle aktører eller grupper *) som avtaler vilkår og reservasjon til: post@harstad-turlag.no

Priser fra 1. september 2021

Hyttepriser (døgnsats)                             Cabin prices (daily rate)   Medlem / Member            ukedager / weekdays Medlem / Member        helgedager / weekend Ikke Medlem             Non Member
Fossestua         400,-         600,- Dobbel sats
Maistua         750,-         1000,- Dobbel sats
Skoddeberghytta         600,-         900,- Dobbel sats
Grupper *) Hovedhytte         2000,-         2000,-
Grupper *) Sikringshytte         600,-          600,-

Priser for reservasjon av sengeplasser for privatpersoner / Prices for reservation of beds for private individuals

Gjelder ikke for kommersielle aktører eller grupper *) som avtaler vilkår og reservasjon til: post@harstad-turlag.no

*) Grupper er definert slik:
Med grupper forstås ideelle organisasjoner som driver med barne og ungdomsarbeid samt skoleklasser fra grunnskole, videregående og folkehøgskoler. Bruk av våre hytter skal avtales. Kontakt: post@harstad-turlag.no

Priser gjelder fra 1. september 2021

Kategori Sengeplass Sengeplass Dagbesøk  Dagbesøk
Medlem Ikke medlem Medlem Ikke medlem
Voksen 200,- 400,- 40,- 80,-
Ungdom (19-26 år) 100,- 200,- 25,- 50,-
Skoleungdom (13-18 år) 0,- 200,- 0,- 50,-
Barn (4-12 år) 0,- 100,- 0,- 25,-
Barn (0-3 år)  0,- 0,- 0,- 0,-

Leiepris inkluderer gass, brensel og bruk av Sauna.

Fakturagebyr ved manuell bestilling til turlaget (privatpersoner) kr 250,-

Kommersielle aktører må inngå avtale / Commercial actors only in agreement with Harstad Turlag.

Betaling / Payment

Du betaler for overnatting ved reservasjon av hytta
You pay for accommondation when reserving the cabin

Andre betalingsformer:

  • VIPPS til nimmer 22141 eller søk på Harstad Turlag. Velg hytte og riktig priskategori
  • Paypal til paypal@harstad-turlag.no 
  • Bank:  Sparebank 68 grader Nord
    ​​​​​​​Konto 4730 30 20671              BIC (SWIFT-kode): HASBNO21              IBAN-nummer: NO35 4730 30 20671