Nøkler

Harstad Turlag sine hytter er normalt låst med en standard DNT-lås.

Harstad Turlag's cabins are normally locked with a standard DNT lock.

Følgende unntak gjelder / The following exceptions apply:

Grønnkollen: 

Grønnkollen er for tiden stengt grunnet vedlikehold.

The cabin is currently closed due to maintenance.

Maistua:

Maistua har egen nøkkel/lås. Nøkkel kan lånes ut ved å vise kvittering for leie og betale et depositum kr 300,-
Nøkkelen kan hentes følgende steder:

Nøkkel/Key - Sted/Place:     Kiwi Medkila, Strandåkeren 15 (Man-Lør 07-23)

                                                          MIX Stopp Storkiosk, Storåkeren 9 (Alle dager 11-22)

Maistua has its own key / lock. Key can be lent by showing receipt for rent and pay a deposit NOK 300, -
The key can be picked up at the places listed above.

Skaff deg din egen DNT nøkkel:


Som medlem kan du deponere på nøkkelen og beholde den så lenge du har et gyldig betalt medlemskap for kr 10o,- hos:

Get your own DNT key:

As a member you can deposit on the key and keep it as long as you have a valid paid membership for Nkr 100,-