Nøkler

Harstad Turlag sine hytter er normalt låst med en standard DNT-lås.

Harstad Turlag's cabins are normally locked with a standard DNT lock.

Følgende unntak gjelder / The following exceptions apply:

Grønnkollen: 

Grønnkollen er for tiden stengt grunnet vedlikehold.

The cabin is currently closed due to maintenance.

Maistua:

Maistua har gjennom vintersesongen en standard DNT-lås.
I barmarks perioden fra 1. april til 31. oktober er Maistua stengt med egen lås. 
Nøkkel kan lånes ut mot depositum kr 300,- og kvittering hos:

Nøkkel/Key - Sted/Place:     Kiwi Medkila, Strandåkeren 15 (Man-Lør 07-23)

                                                          MIX Stopp Storkiosk, Storåkeren 9 (Alle dager 11-22)

Maistua has during the winter season standard DNT lock during the period November 1. to March 31.
From 1 April to 31 October, Maistua is closed with its own lock. The key is lent to a deposit of NOK 300, - and a receipt on the following places listed above.

Skaff deg din egen DNT nøkkel:

Som medlem kan du deponere på nøkkelen og beholde den så lenge du har et gyldig betalt medlemskap for kr 10o,- hos:

Get your own DNT key:

As a member you can deposit on the key and keep it as long as you have a valid paid membership for Nkr 100,-

  • Parabolflua, Storgata 3, Harstad
  • Or it can be ordered in DNT's online store:  DNTs nettbutikk