Nøkler

De fleste av Harstad Turlag sine hytter har standard DNT-lås. Unntaket er Grønnkollen hvor det pågår vedlikehold av hytta.

Maistua har gjennom vintersesongen en standard DNT-lås. I barmarks perioden fra 1. april til 31. oktober er Maistua stengt med egen lås.  Nøkkel kan lånes ut mot depositum kr 300,- og kvittering hos:

Nøkkel/Key - Sted/Place:     Kiwi Medkila, Strandåkeren 15 (Man-Lør 07-23)

                                                          MIX Stopp Storkiosk, Storåkeren 9 (Alle dager 11-22)

Most of Harstad Turlag's cabins have standard DNT locks. The exception is Grønnkollen where maintenance of the cottage is ongoing. Maistua has during the winter season standard DNT lock during the period November 1. to March 31.
From 1 April to 31 October, Maistua is closed with its own lock. The key is lent to a deposit of NOK 300, - and a receipt.

Skaff deg din egen DNT nøkkel:

Som medlem kan du deponere på nøkkelen og beholde den så lenge du har et gyldig betalt medlemskap for kr 10o,- hos:

Foto: Torill Pettersen