Nøkler

Alle Harstad Turlags hytter har standard DNT-lås (bortsett fra Grønnkollen). Nøkler kan lånes hos:

  • YX Bogen i Ofoten, Strandvn 50, Bogen i Ofoten, tlf 76 98 37 05.
  • Visit Harstad, Sjøgata 3, 9405 Harstad, tlf 77 01 89 89.
  • Sportsbutikken i Lødingen, Sjøvegen 13, 8410 Lødingen, tlf 76 93 17 00

Opphold på Grønnkollen avtales og nøkkel lånes ut hos Destination Harstad.

Depositum kr 300,-

Etter bruk levers nøkkel tilbake til utlåner så snart som mulig.

Foto: Torill Pettersen