hyttestyre

HYTTEUTVALGET

Kristian Jakobsen         Vebjørn Kleiving

FOSSESTUA:

Ole Gunnar Håland

Ståle Knutsen

TORALFSBU:

Gunnar Gjerde                        Ivar Bergan
Solveig Rinaldo
Sissel Lorentzen
Ruth Lunde Langedal
Bjarte Juliussen

MAISTUA:

Hans Anton Uhre

BLÅVATNHYTTA:

Geir Olsen
Tore Kvendseth
Ketil Stavdal
Kjell Gustavsen

HUSSTYRE FOR TURLAGSHUSET:

Steinar Bakken
Roger Riise
Hennie B. Riise
Wenche M. Håkonsdatter
Vebjørn Kleiving


Tlf: 907 73 964                      Tlf: 913 04 817


                                                   Tlf: 932 26 842

Tlf: 915 77 763

 Tlf: 901 42 632
Tlf: 975 09 772  
Tlf: 905 26 525
Tlf: 976 96 644
Tlf: 906 91 937
Tlf: 976 21 003


Tlf: 906 04 407


Tlf:
Tlf: 77 07 27 35
Tlf: 970 89 197 
Tlf: 911 54 216​​​​​​​Leder Tlf: 957 91 025
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem

HAAKONSBU

Rita Madsen
Nils Erik Bakke
Kristin H. Berg

BJØRNHAUGEN:

Roger Riise
Hennie B. Riise
Kyrre Jensen

SKODDEBERGHYTTA:

Stig Valter Tovås
Raymond Riise
Elisabeth Balteskard
Torill Pettersen

GRØNNKOLLEN:

Vebjørn Kleiving
Øystein Stellander

UTLEIE 

TURLAGSHUSET:
Jørn Arild Thorvaldsen


Tlf: 456 78 694
Tlf: 901 99 868
Tlf: 412 44 207


Tlf: 974 31 806
Tlf: 906 75 353
Tlf: 924 04 536


Tlf: 902 02 181
Tlf: 957 22 023
Tlf: 997 03 959


Tlf: 913 04 817
Tlf: 959 22 544​​​​​​​Tlf: 952 94 653

Foto: Torill Pettersen