Hyttereglement

 1. Hyttene er for medlemmer av Harstad Turlag og foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening samt Svenska Turistforeningen og Det Finske Turistförbundet. Ikkemedlemmer har også adgang, men det henvises til pkt. 4 i reglementet.
 2. Besøkende fører seg straks inn i gjesteboken.
 3. Losjipriser ifølge oppslag
 4. Ikkemedlemmer viker sengeplass for medlemmer, yngre for eldre.  Besøkende som har overnattet 1 døgn eller mer må vike sengeplass.  Ingen plikter å vike for besøkende som kommer etter kl 22.00.  Ikkemedlemmer betaler dobbel pris.
 5. Det skal være ro på hytta mellom kl 23.00 og 06.00.
 6. Sengetøy må ikke benyttes UTEN LAKENPOSE eller REN SOVEPOSE.  Ekstra madrasser i køyene er for flatseng på gulv ved behov.
 7. Når hytta forlates, selv for kort tid, skal den låses.
 8. Det er ikke tillatt med hund på hyttene dersom ikke annet er anført under hytteinformasjon.
 9. Hytta skal forlates i ordentlig og ren stand, kopper og kar etc. vaskes og settes på plass.  Sengetøy og madrasser ristes og gulvene vaskes.  Det skal også være tilstrekkelig brensel inne til neste besøkende.
 10. Avfall BRENNES eller tas med i RETUR.
 11. Fotvandrere og skiløpere har fortrinnsrett til hyttene.
 12. Det skal ikke oppbevares våpen på hyttene. Opphold i forbindelse med jakt er ikke tillatt.
 13. Mangler og skader samt ureglementert opphold bes snarest meldt fra til Harstad Turlag, Boks 227, 9483 Harstad, post@harstad-turlag.no eller til en tillitsvalgt du kjenner i laget.
 14. Nøkler skal omgående leveres tilbake hvor de er utlånt.

Misbruk ikke vår tillit.

God tur og opphold og velkommen igjen.

Ved Blåvatnhytta.
Ved Blåvatnhytta. Foto: Torill Pettersen