Hyttekalender

Hyttekalender erstattes av booking.

Informasjon om ledige hytter finner du når du bestiller overnatting på våre anlegg.

Oversikt over hytter og reservasjon: Hytter

Gruppebestilling (skoleklasser, dugnader og fellesturer) sendes til: post@harstad-turlag.no
Antall i gruppen, navn og telefonnummer på kontaktperson, samt tidspunkt for ankomst og avreise. 

Cabin calendar is replaced by booking.


Information about available cabins can be found when you book accommodation at our facilities.

Overview of cabins and reservation: Cabins​​​​​​​