Foto: Anja Berglund

FRIVILLIGE

Tusen takk for jobben dere gjør!

Takket være dere er hyttene innbydende og stiene gode. Takk også til våre gode turledere som  inviterer til spennende og trygge turer. 

På disse sidene vil vi legge ut informasjon og de skjema dere trenger for å utføre en best mulig jobb. 

HAR DU LYST TIL Å BIDRA SOM FRIVILLIG? 

Vi trenger hjelp til mange oppgaver som f.eks:

  • rundvask og dugnad på hyttene
  • remerking av stier
  • verv i styrer, utvalg og komiteer
  • turledere

Ta kontakt med oss på mail eller facebook her.

Skjema for refusjon (.xls) ved innkjøp og kjøregodtgjørelse for dugnad. Bruk 3,50 kr/km. Husk kvitteringer.
Sendes til Harstad Turlag, Postboks 227, 9483 Harstad.

Felles forsikringsordning i DNT (.pdf) i forbindelse med blant annet dugnad.

Instruks for bruk av Turlagshuset (.pdf) i forbindelse med Harstad Turlags arrangementer.

Foto: Torill Pettersen