Dugnad gir mening med livet - prøv det du også!

Snart ikke mer plass
Snart ikke mer plass Foto: Raymond Riise

Har du lyst til å bidra du også?

Den frivillige innsatsen er ryggraden i hele DNTs landsdekkende hytte og rutenett.

Uten denne innsatsen hadde vi aldri kunnet opprettholde det brede tilbudet som vi har.  Vi gir opplæring og veiledning.  Du blir en del av et fantastisk engasjert miljø som kombinerer fjellturer og dugnad.

Mange av dugnadene legges ut som aktiviter og du kan melde deg på disse:

Her får du en oversikt over kommende dugnader: harstad.dnt.no/aktiviteter

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Velkommen med på laget!

Kontaktperson er: 
Hanne Marit Kvitting
 (912 42 021)                                mailto:dugnad@harstad-turlag.no  for å få vite mer eller for å høre hvor du kan bidra.​​​​​​​

Frivillig

Vi har mange forskjellige oppgaver. Noen løses i fellesskap ved større planlagte dugnader. Andre løses av den enkelte når tid, sted og mulighet byr seg. La dugnaden bli en del av turen og opplev gleden ved å tilrettelegge for at flere skal kunne oppleve det enkle friluftsliv. Kan du tenke deg å bli «løypeansvarlig» for din del av DNT sitt løypenett?  Har du lyst til å delta på varding og merking?Har du lyst til å delta i et hyttetilsyn og glede andre som kommer til «din» DNT hytte?

De mest vanlige dugnadsjobbene er

Kloppe, kviste og merke stier. Vedlikehold på våre hytter. Bidra under arrangementer og som turleder på fellesturer. 
​​​​​​​Tillitsverv i styrer, komiteer og utvalg.

HONORERING AV FRIVILLIGE

Harstad Turlag ønsker så langt det er mulig å honorere frivillig innsats. Er du tillitsvalgt, ansvarlig for aktiviteter eller deltar på dugnad er det etablert følgende normer for honorering.

Hytter og overnatting

 • All bruk må reserveres - post@harstad-turlag.no
 • Medlem i hyttetilsyn har fri bruk av alle hytter i Harstad turlag
 • Turledere har gratis bruk av hytter på turer hvor de er tildelt en turlederrolle​
 • Medlemmer som utfører dugnad, benytter hyttene gratis så lenge dugnaden pågår​
 • Styrets medlemmer og Daglig leder har fri bruk av alle hytter i Harstad turlag​


Utstyr og materiell

 • Behov for PC og annet utstyr behovsprøves av Daglig leder eller styret og anskaffes ved behov.
 • Nyutdannede turledere mottar førstehjelpssaker og turlederjakke (enkel utgave)

Alkoholpolicy for Harstad Turlag

Bevisstgjøring rundt alkoholbruk er viktig for at DNT skal være inkluderende og ha et bredt tilbud til flest mulig.

Alkoholpolicy  vedtatt i styremøte 18/9-2019.

Kjøregodtgjørelse, refusjons av reiseutgifter

Gjelder ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som utfører arbeid eller dugnad for Harstad turlag

 • Kjøring egen bil dekkes med kr 3,50 for transport og kjøring knyttet til dugnadsarbeid
  • Tillegg for tilhenger med kr 1,00
 • Samkjøring skal benyttes der dette er mulig
 • Reiseutgift (kost/reise) dekkes etter bilag avgrenset av Statens satser

Skjema finner du her

Turledere – Kjøregodtgjørelse ved gjennomføring av fellesturer refunderes slik:

 • Sats kr 3,50.
  • Maksimal godtgjørelse pr år er kr 3500 (1000 km)
 • Turer > 100 km tur tur/retur refunderes
  • Flere korte turer kan slås sammen
 • Bare kjøring med passasjerer (felleskjøring) refunderes
 • Refusjon for inntil 2 turledere for hver fellestur for kjøring mellom oppmøtested og turmål
 • Krav om refusjon må fremmes inneværende år
 • Turbeskrivelse, risikovurdering og turrapport skal foreligger