Dugnad gir mening med livet

Snart ikke mer plass
Snart ikke mer plass Foto: Raymond Riise

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i Harstad Turlags virksomhet. Uten innsatsen fra alle frivillige hadde vi aldri kunnet opprettholde det store tilbudet og aktivitetsnivået vi har. 

Har du lyst til å bidra du også? De mest populære og vanlige dugnadsjobbene er å merke og varde stier, drive med vedlikehold på hyttene, bidra under arrangementer og være turleder på fellesturer, men det er også behov for innsats i styrer, komiteer og utvalg.

Her får du en oversikt over kommende dugnader og du kan lese om de dugnadene vi har gjennomført.

Velkommen med på laget!  Kontaktperson er:  Hanne Marit Kvitting (912 42 021)                                         mail: dugnad@harstad-turlag.no for å få vite mer eller for å høre hvor du kan bidra.


Dugnadsarbeide gir mening til livet - prøv det du også! Dugnadsleder Kristian Jakobsen