Dugnad gir mening med livet

Snart ikke mer plass
Snart ikke mer plass Foto: Raymond Riise

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i Harstad Turlags virksomhet. Uten innsatsen fra alle frivillige hadde vi aldri kunnet opprettholde det store tilbudet og aktivitetsnivået vi har. 

Har du lyst til å bidra du også?
De mest populære og vanlige dugnadsjobbene er å:

  • Merke og varde stier
  • Vedlikehold på hyttene
  • Bidra under arrangementer
  • Turleder på fellesturer
  • Det er også behov for innsats i styrer, komiteer og utvalg

Mange av dugnadene legges ut som aktiviter og du kan melde deg på disse.

Her får du en oversikt over kommende dugnader: harstad.dnt.no/aktiviteter

Velkommen med på laget!  Kontaktperson er:  Hanne Marit Kvitting (912 42 021)                                        mailto:dugnad@harstad-turlag.no  for å få vite mer eller for å høre hvor du kan bidra.Dugnadsarbeide gir mening til livet - prøv det du også! Dugnadsleder Kristian Jakobsen