Kan du tenke deg å hjelpe oss med innhold til våre digitale plattformer?

Har du lyst til å møte mange av våre frivillige, formidle deres historier og bidra til informasjon om det fantastiske dugnadsarbeidet som legges ned hvert år i Harsdtad Turlag?  Slik kan du bidra til å hedere det frivillige arbeidet som bidrar og legget til rette for et bredt friluftstilbud tilrettelagt for alle arldergrupper. 

Vi søker frivillige som kan tenke seg å bidra med innholdsproduksjon på våre digitale plattformer. Har du lyst til å støtte oss med å gi ut informasjon, bilder og artikler på vår Nettside, Facebook, Instagram og Tik ToK mm ?

Ta kontakt med oss på telefon 94085969 eller på e-post til: harstad@dnt.no

Ikke alle oppgaver foregår ute på fjellet.  Svært mange oppgaver må løses fra skrivebordet med variert kompetanse. Et hvert oppdrag i felt, dugnad og turer krever forberedelser. 

Rollen som informasjonsmedarbeider er utrolig viktig for at vi skal nå ut med informasjon til alle våre medlemmer om hva som rører seg i turlaget. 

Har du lyst til å bli en del av regionens største frivillige forening? Dugnad gir mening med livet. Prøv det du også.
​​​​​​​Du bidrar med din tid og kompetanse slik du selv velger å prioritere. Alle små og store bidrag er velkommen.

Kan du tenke deg å utgjøre en forskjell?

Harstad Turlag har ca. 1700 medlemmer.

Vi driver 8 DNT turisthytter med tilhørende sti og løypenett.
Vi arrangerer fjellturer i kommunene Harstad , Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Evenes. Vi arbeider aktivt for å bidra til et aktivt friluftsliv for alle grupper.

Vi har vårt eget klubblokale, Turlagshust i Folkeparken.

Vi har for tiden to pågående hytteprosjekter med totalrenovering av Grønnkollenhytta og nybygg på Toralfsbu.

Harstad turlag har et styre på 7 personer og har 2 ansatte.
Vi satser betydelig på barne og ungdomsarbeid og ansatte Tur og aktivitesleder i 50% stilling i 2021.

Skrevet av Jørn Thorvaldsen 3. mars 2022