Stor suksess med tirsdagsturer

Alle deltakerne foran Hans Egedes Minne.
Alle deltakerne foran Hans Egedes Minne. Foto: Veronika Sund

Harstad Turlags nyopprettede tilbud med faste tirsdagsturer startet tirsdag 23. mai. Den første turen gikk til Elgen, og hele 45 deltakere ble med turlederne Veronika Sund og Line Melbøe på turen. Dette tyder på et tilbud som er velkomment og som treffer mange Harstadværinger, sier styreleder Nils Erik Bakke. 

Ønske om flere nærturer

Det var på turutvalgets planleggingsmøte for turene i 2017 at ønsket om regelmessige nærturer kom frem. Mange turldere ble engasjert i dette og kom opp med et flott program for ukentlige turer i Harstads nærområde. Typisk for disse turene er at de gjennomføres på 2-4 timer og har oppstart kl. 18. Styreleder Nils Erik Bakke tror turene kan nå andre deltakere enn de som blir med på overnattingsturer i helgene.


Flotte forhold

Turen på tirsdag gikk i flotte forhold. Turleder Line Melbøe forteller om vindstille og sol, og gode forhold til tross for en del snø nede i skogen. Utsikten fra Elgen er formidabel, og ble grundig fotografert tirsdag. Deltakerne dekket nesten hele aldersspennet, fra tenåring til senior. Det var ei stor gruppe med både fjellvante og de som ikke var veldig turvante.


Skal være med videre

Turlederne Veronika Sund og Line Melbøe forteller at mange av deltakerne uttrykte at de skal være med videre på tirsdagsturene. Og neste mulighet er allerede neste tirsdag når turen går til Heia. 


Også oppstart for seniorgruppa

Seniorgruppa hadde også oppstart av sesongen denne uka, med tur til Kveøy. - Seniorturene er rolige turer i lett terreng og med stort fokus på sosialt samvær, sier turleder Hans A. Aronsen. Neste tur for seniorgruppa går 6. juni til Kilhusåsen. 


Stolt styreleder
Styrelder er stolt av aktiviteten i turlaget, og er spesielt fornøyd med at man har tilbud som kan nå enda flere. -Friluftsliv for alle er et sterkt fokus i turistforeninga, og vi i Harstad ønsker også å fokusere på dette og på å få flere folk med på tur, forteller han. Han fremhever videre at det sosiale med fellesturene er viktig, det er hyggelig å gå på tur med flere!