Kurs i kart og kompas

Harstad Turlag er glade for å invitere til kurs i kart og kompass for våre medlemmer. Kurset vil holdes av instruktører fra Harstad orienteringslag.

Dag 1 vil fokus være på gjennomgang av kart, kompass og rutevalg og diskusjoner rundt dette. Dag 2 vil gi mulighet til å teste ferdighetene på en tur sammen.

Kurset gjennomføres torsdag 8. juni og mandag 12. juni. Del 1 gjennomføres på UiT, Campus Harstad, klasserom 1, den 8. juni kl. 19 til 21. Kurset vil vare i to timer. Sted for kursets dag 2 vil presenteres på første samling, dette er avhengig av snøforholdene da.

Du må ha eget kompass begge dagene og egnede klær for å være ute dag 2.

Det vil serveres noe enkelt å bite i og litt drikke dag 1.

Vi håper mange kan tenke se å delta på dette kurset. Påmelding til Line Melbøe på line.melboe@uit.no eller 975 39 110 innen 5. juni. Det er en øvre grense på 20 deltakere, så det lønner se å melde seg på så fort som mulig.