Årsmøte 2017

Turlagshuset, Harstad Turlag
Turlagshuset, Harstad Turlag Foto: Raymond Riise

Årsmøtet 2017 er berammet til mandag 20. mars 2017.

I henhold til turlagets vedtekter §6 kan medlemmer fremme forslag på medlemmer til styret.

Forslagene må være innlevert, skriflig eller på epost, innen 15. januar 2017 for å kunne behandles på årsmøtet. 

I 2017 er det 4 styremeldemmer på valg. (Styreleder er ikke på valg).

Valgkomiteen (Mariette Verhage, Hennie B. Riise og Jens Kr. Hind)

Skrevet av Raymond Riise 7. desember 2016