Oppsett av orienteringstavler og skilting av turløyper

Karl W. Hind monterer nye skilt i Austerfjorden der løypa til Fossestua, Haakonsbu og Toralvsbu starter.
Karl W. Hind monterer nye skilt i Austerfjorden der løypa til Fossestua, Haakonsbu og Toralvsbu starter. Foto: Jens Hind

Harstad Turlag er i disse dager i ferd med å gjennomføre remerking, og i noen grad omlegging, av løypenettet turlaget har ansvar for.

I tillegg skal det ved startpunktene av løypene settes orienteringstavler med kartutsnitt fra løypetraseen, bilder av hyttene, løypebeskrivelse og annen relevant tekst.

Hensikten med denne storstilte merkingen å få flere til å ta i bruk naturen. Vi vet at enkelte kvier seg til å ferdes i skog og mark ut fra usikkerhet for å bevege seg i ukjent terreng. Da er håpet at merkingen skal gjøre folk litt tryggere.

De lengste løypetraseene til Harstad Turlag er på fastlandet fra Øse til Tjeldsundbrua, hele 67 km.

På turen passerer en Skoddeberghytta og Blåvatnhytta samt Niingshytta (Evenes turlag). I tillegg passeres den samiske boplassen Vilgesvarre.

På Hinnøya fra Fiskefjorden, Kanstadbotn og Austerfjorden som alle møtes på fjellet i Jonsheimen og ender via Toralfsbu og Haakonsbu, gjennom Kongsvikdalen til Bjørnhaugen på Storjorda og til slutt ender i Folkeparken i Harstad. Løypelengde målt fra Kanstadbotn er 54 km.

Langs løypene skal det ved start og krysningspunkt settes opp 20 stolpepunkter med 60 stk pilanvisningsskilt med avstand til relevante mål langs løypa, som for eksempel hytter.

De fleste grunneiere, der det er aktuelt å be om godkjennelse fra, er kontaktet og har gitt sitt bifall.

Initiativet som opprinnelig kommer fra helse- og sosial departementet er landsomfattende og finansieres i all hovedsak av Troms Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Restfinansiering skjer fra noen lokale sponsorer.


Jens Hind

Kafferast i Runddalen i Grovfjord. Fra venstre: Jens Hind, Karl W. Hind, Kjell Gustavsen, Timo Teras og Siri Thom.
Kafferast i Runddalen i Grovfjord. Fra venstre: Jens Hind, Karl W. Hind, Kjell Gustavsen, Timo Teras og Siri Thom. Foto: Kjell Gustavsen
Siri Thom balanserer over bekken bak Skoddeberghytta. Karl W. Hind betrakter det hele noe skeptisk.
Siri Thom balanserer over bekken bak Skoddeberghytta. Karl W. Hind betrakter det hele noe skeptisk. Foto: Jens Hind

Skrevet av Raymond Riise 10. september 2016