Turer med seniorgruppa

Logo for seniorgruppa i Harstad Turlag
Logo for seniorgruppa i Harstad Turlag

Styret i Harstad Turlag har nylig vedtatt å starte ei seniorgruppe i Harstad Turlag. Nå er gruppa i gang, og det planlegges turer gjennom hele sommerhalvåret. Vi er glade over å annonsere fire planlagte arrangementer før sommerpausen, og håper flest mulig stiller opp på disse.

Seniorgruppa skal være en gruppe som har turopplegg for de godt voksne. Turene har likevel ingen aldersgrense, men turene vil gå i rolig tempo og som oftest på formiddagstid på hverdagene.  Turene vil legges opp slik at de stort sett starter fra Folkeparken. Skal seniorgruppa andre steder, vil man likevel møtes her og organisere samkjøring eller gå på ventende transportmiddel. Det vil alltid være med en turleder på turen som er kjent i området og leder gruppa, men alle ansvar for seg selv. 

På turene vil det sosiale være svært viktig, og det er trivelig å nyte matpakka og ettermiddagskaffen ute med gode turvenner! Om du vil være med på en eller flere turer bestemmer du selv, vi er glade for alle som vil dele gode naTURopplevelser med oss, enten du har vært med før eller ei.

Alle seniormedlemmene i Harstad Turlag vil om kort tid motta et brev i posten med invitasjon til turene. Turene vil dessuten annonseres her på Harstad Turlag sine websider og på den nyopprettede Facebookgruppa "Seniorgruppa i Harstad Turlag":
https://www.facebook.com/HarstadTurlagSenior/

Under er en oversikt over de fire turene som arrangeres før sommerpausen. Detaljer kommer her på websida etterhvert.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med styreleder Nils Erik Bakke (tlf. 901 99 868). Ta også kontakt hvis du kan tenke deg å være med enten som turleder på noen turer eller i gruppa som planlegger og organiserer turene.

20. juni
Oppstart seniorgruppa: Tur til Ti på topp-målet Trollvannet (ca 3 km tur-retur)

24. juni

St.Hansfeiring på Bjørnhaugen med servering av rømmegrøt.

27. juni
Tur til Svartdalsåsen (ca 9 km tur-retur)

4. juli
Tur til Grønnkollenhytta (ca 9 km tur-retur)