Årsmøte 2016

Årsmøtedeltakere
Årsmøtedeltakere Foto: Roger Riise

Årsmøte i Turlaget ble avviklet mandag 7. mars med stor deltakelse.  Styreleder Per Gunnar Johnsen kunne ønske hele 50 medlemmer velkommen.

I sin innledning til årsmøte beskrev han 2015 som et spesielt år for Turlaget med noen milepeler og med rollen som vertskap under avviklingen av DNTs landsmøte i juni som den store oppgaven som ble gjennomført på en utmerket måte.

Den fremlagte årsmeldingen med egne rapporter fra Turutvalget, Løypeutvalget, Barnas Turlag og Turmarsjgruppa ble gjennomgått, godkjent og tatt til etterretning som det heter.

Regnskapet for 2015 ble fremlagt og gjennomgått og viser ett overskudd på kr 302.087,- inkl finansposter. Sum egenkapital og gjeld er kr 1.946.493,-

Valgene ble gjennomført etter valgkomiteens enstemmige innstilling og styret består av:

Styreleder Nils Erik Bakke, nestleder Gunn Elin Fedreheim, styremedlemmer Steinar Bakken, Siri Thom, Kristian Jakobsen, Berit Vik og Vebjørn Kleiving.

Per Gunnar Johnsen og Torill Pettersen gikk ut av styret og ble takket for innsatsen og ble overrakt gavekort. Raymond Knutsen gikk også ut av styret men fortsetter i Turutvalget.

Etter årsmøtet og en etter hvert tradisjonell servering tok Torunn Nilsen og Randi Olssøn over og viste spennende bilder og fortalte om en ukestur i Marokkos fjellverden med lokal turoperatør, muldyr for transport av utstyr og alt inklusiv.

Det nye styret. Berit Vik ikke tilstede da bildet ble tatt.
Det nye styret. Berit Vik ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Roger Riise

Skrevet av Raymond Riise 12. mars 2016