Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 er berammet til mandag 7. mars.
Iflg. Harstad Turlags vedtekter må forslag på styremedlemmer være innkommet skriftlig innen 15. januar 2016 for å kunne bli behandlet på årsmøte samme år.
Styreleder og to styremedlemmer er på valg i 2016.
Forslag sendes: Harstad Turlag, Boks 227, 9483 Harstad eller e-post: post@harstad-turlag.no

Valgkomiteen
Foto: Torill Pettersen

Årsmøte 2016 er berammet til mandag 7. mars.

Skrevet av Mariette Verhage 3. januar 2016