Første mottakere av Hinnsteinprisen

Slik er diplomet som vinnerne av Hinnsteinprisen får tildelt.
Slik er diplomet som vinnerne av Hinnsteinprisen får tildelt.

Den nyopprettede hedersprisen Hinnsteinprisen ble nylig delt ut for første gang. Denne gang gikk prisen til to glade mottakere: Vebjørn Kleiving og Tore Kvendseth. Disse har, i tråd med vedtektene for Hinnsteinprisen, gjort en betydelig innsats i turlaget i en periode på normalt 5-10 år. 

Et av kjennetegnene med Hinnsteinprisen er at innsatsen prisvinnerne har nedlagt er på flere områder av turlagets virksomhet. Det har definitivt både Vebjørn og Tore gjort! Vi er veldig takknemlige for innsatsen og gratulerer som de første vinnere av Hinnsteinprisen. 


En glad vinner av Hinnsteinprisen, Vebjørn Kleiving, som fikk beskjeden mens han var på ferie i USA.
En glad vinner av Hinnsteinprisen, Vebjørn Kleiving, som fikk beskjeden mens han var på ferie i USA.

Vebjørn Kleiving kom inn i styret i det nyetablerte Barnas Turlag 2000 og gikk ut i 2010.Det var stor aktivitet i gruppa som fikk en pangstart og det ble også dannet et Trilleturlag i denne perioden. Etter kjøp av Turlaghuset i 2008 ble det dannet et husstyre og Vebjørn ble da med fra 2010 og var vel med 6-7 år. Han var da med på å planlegge og utføre flere oppgraderinger og vedlikeholdstiltak. I 2016 – 2019 var han styremedlem i Turlaget. Videre har han hatt tilsynsoppgaver på Grønnkollen over en lengre tid. Han har også vært ansatt i ca 2 år i en eksternfinansiert 50%-stilling i Turlaget med en god innsats rettet mot barn og unge. Han har i tillegg representert Turlaget på landsmøter og regionsmøter. Vebjørn stiller alltid opp på dugnader for turlaget, og har over flere år vært den svært populære skogsnissen for Barnas Turlag. Vi er utrolig takknemlige for den innsatsen Vebjørn har lagt ned, og fortsatt legger ned, for turlaget. 

Tore Kvendseth ble også svært glad for å motta Hinnsteinprisen. Her et bilde fra der han liker seg best: på tur!
Tore Kvendseth ble også svært glad for å motta Hinnsteinprisen. Her et bilde fra der han liker seg best: på tur!

Tore Kvendseth sitt engasjement i turlaget startet med å hjelpe til på Haakonsbu. Etterhvert fikk Fossestua hans oppmerksomhet og der var Tore tilsyn fra 1995 til 2003 sammen. Sammen med Per Løvlien var de tilsyn på Fossestua den perioden hytta ble bygget om, og begge var da involvert i planlegging og ombygging. Siden slutten av 1990-tallet har Tore vært hyttetilsyn på Blåvatnhytta, og er en av de store ildsjelene bak dugnadsarbeidet der. I perioden 2006 til 2012 var Tore også medlem av tur- og løypeutvalget. Han har også vært turleder på mange av de lange vinterturene turlaget har arrangert i Skjomen og indre Troms. Sist gang var i Skjomen i 2017. Tore er også en ivrig dugnadsdeltaker både på hytter, med rutemerking og som brobygger. Vi er utrolig takknemlige for den innsatsen Tore har lagt ned, og fortsatt legger ned, for turlaget.