Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Vi søker Kandidater til Styreverv

Har du lyst å ta del i utvikling av regionens største frivillige organisasjon? 

Vi søker kandidater til styreverv i Harstad Turlag. Frist til leder for valgkomiteen Nils  Erik Bakke er
15. januar 2022. Kontakt: nils.erik.bakke@dnt.no 

Vår valgkomite jobber med å sette sammen et nytt styre for valg til årsmøte. Harstad Turlag søker kandidater til styreverv.

Har du spørsmål?
Styrelder Kristian Jakobsen for en samtale. Telefon: 907 73 964.Leder Valgkomite Nils Erik Bakke. Telefon 901 99 868.

Kandidatur til styreverv fremmes til valgkomite innen 15. januar 2022. Valgkomiteen vil vurdere kandidater og innstiller forslag til nytt styre for årsmøtet den 21. februar 2022.

Har du lyst til å ta en aktiv rolle i Harstad Turlag eller kjenner noen som du mener vår valgkomite bør snakke med?

Kontakt e-post: nils.erik.bakke@dnt.no 

Harstad Turlag har ca. 1700 medlemmer.

Vi driver 8 DNT turisthytter med tilhørende sti og løypenett, og arrangerer turer i kommunene Harstad , Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Evenes. Harstad Turlag arbeider aktivt for å bidra til et aktivt friluftsliv.

Vi har vårt eget klubblokale, Turlagshust i Folkeparken.

Vi har for tiden to pågående hytteprosjekter med totalrenovering av Grønnkollenhytta og nybygg på Toralfsbu.

Harstad turlag har et styre på 7 personer og har 2 ansatte.
Vi satser betydelig på barne og ungdomsarbeid og ansatte Tur og aktivitesleder i 50% stilling i 2021.

Skrevet av Jørn Thorvaldsen 13. desember 2021