Fullt trøkk på utbyggingen av Toralfsbu

Flinke frivillge legger ned solid innsats for å gi turgåere husly på fjellet. Fra venstre: Krister Karlsen, Yngve Nyheim, Bjørn Vestnes, Ivar Bergan, Kristian Jakobsen og Edmund Evensen.
Flinke frivillge legger ned solid innsats for å gi turgåere husly på fjellet. Fra venstre: Krister Karlsen, Yngve Nyheim, Bjørn Vestnes, Ivar Bergan, Kristian Jakobsen og Edmund Evensen.

Etter svært solid dugnadsinnsats fra flere er nå grunnarbeidet på Toralfsbu ferdig. 30. mai 2022 starter byggingen av selve hytta, og i løpet av sommeren neste år kan Harstad Turlag ønske velkommen til nok en nybygget hytte i Jonsheimen. -Med Toralfsbu ferdig har vi i turlaget fått til et unikt hytte-til-hytte-konsept i Jonsheimen, og vi har dermed åpnet opp et av de vakreste områdene på Hinnøya for folk flest, sier en entusiastisk prosjektleder Kristian Jakobsen.

Samarbeidspartnere

Detaljplanleggingen av Toralfsbu startet allerede høsten 2018. Kanstad utmarkslag ved leder Tor Erik Bakke og reindrifta ved Peder Ingar Buljo har vært svært gode samarbeidspartnere. -Vi må virkelig takke utmarkslaget for arbeidet med å tilrettelegge tomt og reindrifta for samarbeidet, sier prosjektleder Kristian Jakobsen. -Vi har også fått svært god hjelp av Lødingen kommune ved Lars Ole Siversten, fortsetter ham. -Lars Ole har bistått med svært god veiledning i prosessen frem mot byggetillatelse, tilføyer Kristian.

Solid dugnadsinnsats

Gjennom 2 lange dugnadshelder har grunnarbeidet blitt ferdigstilt. 2. september startet dette arbeidet, og siden da har 10-12 kvinner og menn bidratt til å sette opp fundament og platting. -Grunnsteinen i et slikt prosjekt er helt klart dugnadsviljen, forteller Kristian. -Med en slik pangstart med fantastiske og arbeidsivrige folk, ser det lovende ut fremover, kan en svært fornøyd prosjektleder fortelle. -Dugnadsviljen er stor, så vi tror dette skal gå bra!

Prosjektleder (og styreleder i Harstad Turlag) Kristian Jakobsen er svært fornøyd med at grunnarbeidet for nyhytta nå er ferdig.
Prosjektleder (og styreleder i Harstad Turlag) Kristian Jakobsen er svært fornøyd med at grunnarbeidet for nyhytta nå er ferdig.

Fra grunnarbeid til ferdig hytte

Harstad Turlag har selv utarbeidet tegninger for hytta, men bruker Saltdalshytta AS som leverandør av byggesett og til montering. -Vi ser for oss en byggetid på ca 8 uker, forteller Kristian. -Og deretter blir det flere dugnadshelger med innredning av hytta og jobbing med solcelleanlegget, kan Kristian fortelle. Som på Haakonsbu skal også Toralfsbu få badstu. Denne vil oppføres på dugnad og plasseres ved Kvitelven. -Når nyhytta er ferdig skal hovedhytta og det gamle uthuset rives, sier Kristian. Han forteller videre at sikringshytta skal fornyes etterhvert, på lik linje med det som er gjort på Haakonsbu.

Store investeringer

Med investeringene som gjøres på Toralfsbu legges det igjen mange millioner i Jonsheimen for å gi turfolk gode oppholdssted. -På Toralfsbu har vi et totalbudsjett på rundt 5 millioner, sier Kristian, -og av disse har vi rundt 1 million i dugnadsarbeid! Kristian forteller videre at finansieringen skjer gjennom spillemidler og gaver fra ulike fond. -Og her er det selvsagt åpent for at lokale bedrifter og givere går inn og sponser, fortsetter Kristian.

Fornøyde frivillige. Her ved Ruth Lunde Langedal og Synne Hegg Bergan.
Fornøyde frivillige. Her ved Ruth Lunde Langedal og Synne Hegg Bergan.

Skrevet av Gunn Elin Fedreheim 15. september 2021