Totalrenovering av Grønnkollenhytta

Grønnkollen
Grønnkollen

Harstad Turlag gleder seg til å ta fatt på en større oppussing av Grønnkollenhytta. Det bynære anlegget som ligger flott plassert i Folkeparken vil være sentralt i turlagets satsninger fremover, særlig rettet mot barn og unge. I løpet av 2023 håper turlaget å ønske alle hjertelig velkomne til et nyrenovert og attraktivt anlegg.

Flott beliggenhet
Grønnkollenhytta har vært i bruk til friluftsformål i over 100 år av Harstad Idrettslag og Harstad trekk- og brukshundklubb. Hytta kom i turlagets eie i 2000. -Anlegget er bynært og svært attraktivt for nærturer fra Folkeparken, dagsturer og overnattinger hele året gjennom, sier daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen. Det er ca 4 km å gå fra parkeringsplassen i Folkeparken til hytta, eller ca 1 km fra Tennvannet.

Omfattende planer
Grønnkollenhytta har i mange år hatt behov for oppgradering, og DNT ung gjennomførte en sårt tiltrengt forskjønning innvendig for et par år siden. Men hyttas tekniske tilstand er nå slik at det er nødvendig med en større rehabilitering for å bevare anlegget, og øke hyttas relevans som turmål. -Vi er enormt glade for at Grønnkollenhytta skal få en sårt etterlengtet oppussing, sier nestleder i Harstad Turlag Hanne Marit Kvitting. Hanne Marit er også prosjektleder for renoveringen sammen med Vidar Molvær.

Hytta vil gjennomgå en total forvandling og bli betraktelig modernisert. -Men vi skal også bevare det historiske med hytta, forteller Hanne Marit. Hytta skal både tjene behovene til skoleklasser og større grupper, men også være tilgjengelig for bruk av mindre turgrupper, fjellvandrere og familier. 

-Vi skal for det første åpne opp for utsikta, forteller Hanne Marit. -Dette innebærer å sette inn nye vinder i et litt mer moderne preg i fasaden mot nord. I tilleg skal tak og dører skiftes. -Vi utvider det eksisterende soveloftet for å øke kapasiteten der, og det settes inn nytt kjøkken og et sanitæranlegg, fortsetter Hanne Marit. Ho forteller videre at det skal installeres solcelleanlegg, tilrettelegges utendørs med benker og bålplasser, og at ved- og redskapsbod også renoveres. -I tillegg blir all inredning og inventar også nytt, forklarer Hanne Marit med stor entusiasme.

Foto: Raymond Riise

Fremdrift
Alle søknader og tillatelser er nå i orden, og prosjektet starter 19. juni med dugnad. - Lørdag 19. juni og søndag 20. juni skal hytta ryddes og tømmes og alt skal sorteres i store bagger. Vi håper virkelig mange kan stille da, oppfordrer Hanne Marit. 9. august skal Takservice AS i sving, og de skal forhåpentligvis få skiftet blant annet tak i løpet av to måneder. -Vi håper mange vil stille på dugnad fremover, for det vil være behov for hjelp og de vil annonseres både på Facebook og hjemmesiden vår, sier Jørn. Hanne Marit oppfordrer mange til å stille på dugnad: -Ikke bare bidrar du til noe som vil gavne hele Harstads befolkning, men det er også sosialt og du treffer bare hyggelige folk, sier Hanne Marit.

Finansieringen i boks
Totalrenoveringer av hytter er kostbart, og Grønnkollenhytta har et totalbudsjett på 3,5 millioner. Sist fredag fikk turlaget en hyggelig melding fra XL-bygg som bidrar med 430 000,- I tillegg har Sparebanken 68 grader nord gitt 100 000,- og prosjektet er tildelt rundt 1,4 millioner fra Spillemidlene. -Harstad Turlag har en sunn økonomi med avsatte midler til egenkapital for å realisere prosjektet, forteller Jørn. Hanne Marit er svært glad for at det økonomiske har falt på plass: -Det er svært gledelig at vi nå har finansieringen i boks slik at vi kan ta fatt på prosjektet!

Hvis du vil bli med på dugnad, kan du bare ta kontakt på dugnad@harstad-turlag.no! Hanne Marit Kvitting
De flotte tømmerveggene på Grønnkollenhytta skal beholdes.
De flotte tømmerveggene på Grønnkollenhytta skal beholdes. Foto: Raymond Riise

Stor betydning for Harstad
Renoveringen av Grønnkollenhytta vil kunne bidra til en videreutvikling av Harstads nære turområde. -Vi håper at det kan etableres skiløype til Grønnkollenhytta vinterstid, forteller Jørn. Videre inngår hytta i et sammenhengende stinett på Hinnøya med forbindelse til Bjørnhaugen, Haakonsbu og Toralfsbu. -Vi håper også at vi kan invitere til turkafé på Grønnkollenhytta etterhvert, på lik linje med det vi arrangerte på Maistua før pandemien, forteller Hanne Marit. Vi i Harstad Turlag håper en nyrenovert Grønnkollenhytta blir tatt godt imot, og vi tror den blir et flott tilbud til Harstads turglade befolkning. 

VIL DU BIDRA I ARBEIDET? BLI MED PÅ DUGNAD, OG TA GJERNE KONTAKT MED PROSJEKTLEDERNE HANNE MARIT ( 91242021 / hanne.marit.kvitting@dnt.no) OG VIDAR.