Bli medlem i hyttetilsyn

Har du lyst til å bli medlem i ett av våre hyttetilsyn?

Vi trenger nytt mannskap på Bjørnhaugen og Fossestua.

Begge hytter er veinære og lett tilgjengelig.

Som medlem i et hyttetilsyn kan du fritt benyttet Harstad Turlag sine hytter gratis på dine turer.
Les mer om honorering av frivillige: HER      Oversikt over: Hyttetilsyn

Er det noe du vil større om? Eller andre hytter du kan tenke deg å bidra på?

Ta kontakt med Styreleder: Kristian Jakobsen, telefon 90773964
Eller send e-post til: kristian.jakobsen@dnt.no

Våre tillitsvalgte gjør et fantastisk arbeid med å holde hyttene våre attraktive for publikum. Uten denne innsatsen hadde vi aldri kunnet opprettholde det brede tilbudet som vi har.  Har du lyst til å bli en del av et fantastisk og engasjert miljø som kombinerer fjellturer og dugnad?

Vi gir opplæring og veiledning.

Skrevet av Jørn Thorvaldsen 27. mai 2020