Harstad Turlag tilpasser hytteleie for bedre å ivareta hensyn til smittevern

Vi tilpasser utleie av våre hytter for Covid-19

Du kan nå disponere hele hytta for seg selv, din familie eller et turfølget.

Du kan nå reservere hyttene i Harstad Turlag for eksklusiv bruk for deg selv, din familie eller et turfølge.  Når du bestiller har andre ikke adgang til hytta. Tilpasningen er gjort for å redusere smittepresset ved at ukjente personer møtes på samme hytte.
Ordningen gjelder for privatpersoner. Komersielle aktører og organisasjoner tar kontakt for å avtale leie: post@harstad-turlag.no

All overnatting på hyttene skal forhåndsbookes. Dette er for å overholde krav til smittesporing.

På hyttene er det oppslag om hvordan våre gjester skal forholde seg for å bidra til redusert smitytefare.  Vi ønsker God tur!

REGLER FOR OVERNATTING

Alle besøk på hyttene MÅ forhåndsbookes! 
Andre gjester har ikke adgang til hyttene

Holde 1 meters avstand til andre.

Besøkende er selv ansvarlig for renhold, både under besøket og når de forlater hytta. Dette er noen strengere en vanlig som følge av smittefare. Engangs vaskemateriell skal benyttes, og flater som berøres ofte skal desinfiseres med klorin. Se oppslag og utstyr på den enkelte hytte. Ha med egne søppelposer, og husk at disse skal tas med hjem når dere forlater. Vi har ikke renovasjon på hyttene. 

Besøkende må ha med eget putevar og lakenpose. Det er anledning til å benytte lakenpose eller sovepose. 

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke besøke hyttene våre! Dette gjelder også milde symptomer. 

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer og ta med deg søppel hjem.

Alle som skal på hyttetur må være friske og ha god allmenntilstand. Mistenker man smitte, er forkjølet, har luftveisplager, feber eller føler seg slapp - bli hjemme!

For å overholde krav til 1 meter avstand reduseres kapasiteten på hyttene slik:

  • Bjørnhaugen 8 stk.
  • Toralfsbu hovedhytta 6 stk. og sikringshytta 3 stk.
  • Haakonsbu hovedhytta 8 stk, Lille Haakonsbu 3 stk.
  • Skoddeberg 6 stk. Fossestua 6 stk.
  • Blåvatn hovedhytte 4 og sikringshytta 3 stk.
  • Maistua 4 stk.

DNTs smitteverninstruks for hytter.

REGLER FOR TURAKTIVITET

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Hvis deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

Alle turer og aktiviteter har påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. Dette finner du på arrangementet på vår webside. Påmelding via Facebook gjelder ikke! Gjennom krav til påmelding holder vi kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/aktiviteten gjennomføres opprop.

Alle som deltar på Harstad Turlags aktiviteter må ha en god allmenntilstand og være friske.  

Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

Turen eller aktiviteten gjennomføres slik at maksimalt 10 stykker deltar i samme gruppe.

Holde 1 meters avstand. Unngå klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom turdeltakerne.

Det oppfordres ikke til samkjøring til våre turer!

​​​​​​​DNTs smitteverninstruks for aktiviteter