Stor satsning i Kongsvikdalen

Fra venstre: Sverre Vigstad (Norsk Folkehjelp Harstad). Fra Harstad Turlag Tore Kvendseth, Are Frønum, Karl-Wiktor Hind og Geir Jenssen.
Fra venstre: Sverre Vigstad (Norsk Folkehjelp Harstad). Fra Harstad Turlag Tore Kvendseth, Are Frønum, Karl-Wiktor Hind og Geir Jenssen. Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

Harstad Turlag har startet en omfattende tilrettelegging av DNTs sti fra Bjørnhaugen gjennom Kongsvikdalen i retning Haakonsbu. Arbeidet startet i 2019 og videreføres nå i 2020. Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen gleder seg stort over arbeidet som gjennomføres. -Dette er et omfattende stiprosjekt med en kostnadsramme på 400 000 kroner og mange hundre dugnadstimer, forteller Thorvaldsen.

Omfattende planer
Nå i helga har det vært omfattende aktivitet på Storjord. Store mengder med material som skal brukes til sommeren til å utbedre stien har blitt fraktet fra Bjørnhaugen. Planene er omfattende kan Thorvaldsen fortelle. -Det skal legges ut over 2 km med plank (50 x 200 mm) og arbeidet vil pågå på deler av strekningen fra Storvatnet (syd) til Kråvatnet i Kongsvikdalen over en lengde på drøye 4 kilometer, utdyper Thorvaldsen.

Populært turområde
I 2019 ble strekningen fra Bjørnhaugen inn til vestenden av Storvatnet utbedret. Nå i 2020 videreføres arbeidet inn i Kongsvikdalen. På spørsmål om hvorfor turlaget gjennomfører dette store arbeidet, forteller Thorvaldsen: -Storjorda er et meget populært turområde som mange utnytter til friluftsliv og rekreasjon. Strekningen i Kongsvikdalen som utbedres har flere våte myrområder. Disse vil bli mye lettere å passere når kloppene er kommet på plass! Thorvaldsen tilføyer at dette er et viktig tiltak for å unngå at stiene vokser i bredde og ødelegger terrenget på disse stedene.

Leieavtale med Norsk Folkehjelp Harstad
I helga ble materialene kjørt ut og til sommeren skal disse legges ut på stien. Harstad Turlag har leid transport hos Norsk Folkehjelp Harstad som med sine to snøscootere og tømmerdoning kjører materialene fra Bjørnhaugen inn til Kongsvikdalen. Dette er en krevende oppgave da samlet vekt på materialene er ca. 15 tonn.

Fra venstre: Tore Kvendseth, Kjell Gustavsen, Karl-Wiktor Hind, Øystein Stellander, Håvard Frønum, Ketil Stavdal og Are Frønum
Fra venstre: Tore Kvendseth, Kjell Gustavsen, Karl-Wiktor Hind, Øystein Stellander, Håvard Frønum, Ketil Stavdal og Are Frønum Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

Enorm dugnadsinnsats i tidvis krevende forhold
Det er en fantastisk dugnadsinnsats som gjennomføres. Fredag 17. april stilte 8 stykker fra turlaget. Da ble materialene som tidligere i vinter var fraktet til Bjørnhaugen måket frem. -Det er takket være denne innsatsen at det er mulig for turlaget å gjennomføre slike tiltak, sier Thorvaldsen, og fremhever innsatsen som løypeutvalget i Harstad Turlag gjør. -De består av en meget aktiv gjeng som bruker svært mye av sin fritid til dette, forteller Thorvaldsen entusiastisk.

I slutten av februar ble første forsøk på transporten gjort, men da var forholdene så krevende at det måtte utsettes. Som de fleste har registrert har det kommet «litt» snø siden da.  Det ble dermed et omfattende arbeid å få fjernet godt over 1 meter med kompakt snø som hadde samlet seg over materialene siden februar. Med godt mannskap og med Ketil Stavdal som stilte med snøfreser og mange kubikkmeter snø senere, var de første transportene i gang allerede på fredag kveld.

Positive grunneiere
Alle grunneiere vi har vært i kontakt med har vært meget positive til tiltaket. Statskog er grunneier på strekningen som skal utbedres i 2020. -Turlaget har fått god støtte fra Harstad og Tjeldsund kommuner knyttet til løyve for motorferdsel i utmark og som legger til rette for oss på en meget fin måte, kan Thorvaldsen fortelle.

Plass til flere bidragsytere - velkommen!
Når arbeidet forsetter til sommeren vil Harstad Turlag invitere publikum med på tur og dugnader i Kongsvikdalen. Selv om materialene er kjørt ut er det fortsatt mye bæring og utlegging som skal utføres før arbeidet er fullført. Vi gleder oss til mange flotte turer i dette området.

Stien gjennom Kongsvikdalen
Stien gjennom Kongsvikdalen
Bilde fra kloppingen ved Storvatnet i 2019
Bilde fra kloppingen ved Storvatnet i 2019 Foto: Jørn Arild Thorvaldsen