Årsmøtet gjennomført

Noen av de fremmøtte på årsmøtet i Harstad Turlag
Noen av de fremmøtte på årsmøtet i Harstad Turlag Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

Mandag 17. februar gjennomførte Harstad Turlag årsmøtet for 2019. I tillegg til å takke av styreleder gjennom de fire siste årene, Nils Erik Bakke, ble flere saker vedtatt som peker kurs for hva nytt styre og turlaget skal jobbe mot fremover.

Nye tillitsvalgte i turlaget

Valgkomiteen ved Morten Sund og Therese Tangen hadde et forslag til nytt styre som inkluderte tre nye medlemmer og ny leder. Kristian Jakobsen ble valgt til leder i Harstad Turlag. De nye medlemmene er Rannveig Kildal Ramtvedt, Dulo Dizdarevic og Fred Olsen. Disse erstatter Nils Erik Bakke, Marianne Lund og Gunn Elin Fedreheim. Dermed består det nye styret av følgende personer:

Leder Kristian Jakobsen (2020-2022)
Styremedlem Rannveig Kildal Ramtvedt (2020-2022)
Styremedlem Dulo Dizdarevic (2020-2022)
Styremedlem Fred Olsen (2020-2022)
Styremedlem Linda Nilsen (2020-2022)
Styremeldem Ståle Knutsen (2019-2021)
Styremeldem Hanne Marit Kvitting (2019-2021)

I tillegg til nytt styre ble følgende valgt inn til turutvalget: Dag Jensen, Siv Eilertsen, Hilde Markussen, Petra Parchat og Lina Leknes. Løypeutvalget fikk flere medlemmer, og består nå av følgende personer: Asgeir Sulen Hovland, Karl Wiktor Hind, Ketil Stavdal, Are Frønum og Geir Jenssen.

Turlaget takker de som gir seg, og ønsker lykke til til de nye. Innsatsen som legges ned av de frivillige er uvurderlige for turlagets arbeid.

Flott marsipankake til alle fremmøtte
Flott marsipankake til alle fremmøtte Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

Videre utvkling av Haakonsbu

Den gamle hytta på Haakonsbu er preget av slitasje og trenger vedlikehold. Samtidig ser hyttetilsynet et behov for et tilsynslokale på anlegget for bedre å ivareta de besøkende, og kanskje også ha hytteverter på hytta i perioder med mange besøkende. Årsmøtet vedtok følgende:

Årsmøte i Harstad Turlag gir styret fullmakt til å starte rehabilitering av den gamle hytta på Haakonsbu,samt tilbyggfor å etableretilsynskvarter. Prosjektet igangsettesså snart de økonomiske rammevilkår for gjennomføring er tilstede.

Medlemskontingent 2021

Årsmøtet vedtok også de foreslåtte kontingentsatsene. Nye priser blir dermed:

Hovedmedlem: 650,-
Ungdom: 325,-
Honnør: 540,-
Husstandsmedlem: 390,-
Barn: 130,-
Skoleungdom: 200,-
Familiemedlemskap: 1200,-

Avtroppende styreleder Nils Erik Bakke gikk gjennom aktiviteten i turlaget i 2019.
Avtroppende styreleder Nils Erik Bakke gikk gjennom aktiviteten i turlaget i 2019. Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

Skal Fossestua selges?

Styret i turlaget har over tid diskutert hva som skal skje med Fossestua i fremtiden. Hytta har et synkende besøkstall, det er vanskelig å få hyttetilsyn til hytta, og den har et stadig større behov for oppgradering. Hyttas beliggenhet i ytterkant av rutenettet tilsvarer heller ikke at den blir mye brukt. Til tross for hyttas veinære beliggenhet som gjør den godt egnet for barnefamilier, ser styret at nettopp disse trekker mot Bjørnhaugen og Skoddeberghytta heller enn Fossestua. Styret fremmet derfor forslag om å starte en prosess for salg av hytta, hvor eventuelt overskudd øremerkes til bruk på kysthytta som planlegges i Dypingen.

Aktivitetsleder for barn og unge

Den siste saken styret fremmet for årsmøtet var et ønske om å starte en prosess for å tilsette en aktivitetsleder for barn og unge. Harstad Turlag har de siste årene hatt svært stor medlemsvekst, og hadde i 2019 6 prosent vekst totalt, men langt mindre knyttet til barn og unge. Samtidig ser styret at turlaget har en lavere andel medlemmer blant barn og unge enn både Troms Turlag og DNT nasjonalt. Dette tilsier at turlaget har et potensiale på å verve flere medlemmer blant barn og unge for å sikre ytterligere medlemsvekst. Årsmøtet ga sin tilslutning til å starte en prosess for å tilsette aktivitetsleder for barn og unge.