Årsmøte 17. Februar 2020

Vi ønsker velkommen til årsmøte på Turlagshuset

Kandidater for tillitsverv

Turlagets medlemmer står fritt til å melde kandidater for tillitsverv til styret, løypeutvalg og turutvalg. Forslag meldes til valgkomite' med frist 15. januar 2020.

Forslag sendes valgkomiteen.

Medlemmers forslagrett (§9)

Medlemmer kan sende inn forslag om foreningens anliggende til styret som tar det til behandling og forelegge det for årsmøtet med sin uttalelse. Forslagsfrist er 2. februar 2020.

Forslag sendes til Harstad Turlag.

Dokumenter til årsmøtet

Vedtekter Harstad Turlag

Nye dokumenter legges ut etter frister gitt i vedtekter senest to uker før årsmøtet.


Skrevet av Jørn Thorvaldsen 13. desember 2019