Velkommen til 5 nye turledere!

Ferske sommerturledere (på vinterlig føre) fra Harstad Turlag og Troms Turlag.
Ferske sommerturledere (på vinterlig føre) fra Harstad Turlag og Troms Turlag.

Harstad Turlag fikk nylig 5 nye turledere, og vi gleder oss til turdeltakerne får møte disse på tur.

Harstad Turlag har over noen år samarbeidet med Troms Turlag om turlederutdanning. Nylig ble et sommerturlederkurs fullført hvor Harstad Turlag fikk fem nye turledere. - Dette bidrar klart til å styrke kompetanse og kapasitet til å gjennomføre fellesturer sier styreleder Nils Erik Bakke. Bakke har også fungert som en av instruktørene på kurset.

De nye turlederne fra Harstad Turlag er: Siv Eilertsen, Asgeir Sulen Hovland, Jørn Arild Thorvaldsen, Petra Parschat og Ingelin Mamen. Harstad Turlag er svært stolte over disse, og gratulerer de nye turlederne med å ha fullført det tredje nivået på DNT's kompetansestige.

Også vading inngikk i kurset!
Også vading inngikk i kurset! Foto: Jørn Arild Thorvaldsen

Kurset er gjennomført over to helgesamlinger. En samling i Jonsheimen på Hinnøya hvor kurset benyttet våre hytter på Toralfsbu og Haakonsbu. Sist helg ble siste del av kurset gjennomført i Rostadalen (Indre Troms).  Her overnattet deltagerne ute i nødbivuakk og gjennomførte nattorientering med kart og kompass. Ferdigheter i bruk av kart og kompass har vært en viktig del av opplæringen. Kurset har vært krevende med lange dager og mange aktiviteter. Samtidig har det vært svært lærerikt og gitt nye vennskap, også på tvers av våre foreninger. Gruppen kommer ganske tett på hverandre under et slikt kurs. - Kurset har et godt og balansert innhold og tar også godt vare på lederrollen for en turleder på en positiv måte sier nyslått sommerturleder Jørn Arild Thorvaldsen. Videre fremhever han at DNT har et godt system for å utvikle turledere og turkompetanse og er glad for at han kan være en del av dette. Han vil absolutt anbefale kurset til andre som har lyst til å gjennomføre det!

De nye turlederne vil i 2020 ta ansvar for sin del av turproduksjon i Harstad Turlag og stille som turledere på fellesturer.