Pressemelding: Støttemarsj for naturen

Slik kan et vindkraftanlegg på Aunfjellet se ut. Illustrasjon: Geir Samuelsen
Slik kan et vindkraftanlegg på Aunfjellet se ut. Illustrasjon: Geir Samuelsen Foto: Raymond Knutsen

12. mai arrangerer Den Norske Turistforening (DNT) støttemarsj for naturen på 14 steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Harstad Turlag inviterer medlemmer og naturvenner til støttemarsj til Gangsåstoppen.

Selv om vår region ikke er direkte berørt av NVE sitt forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft på land", vil vi markere solidaritet med venner av natur og friluftsliv i de berørte områdene andre steder i landet. Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler, sier styreleder i DNT Per Hanasand.

12. mai samles alle som ser at det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing seg til støttemarsj. DNT håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med å tillate.

Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå.

Store naturområder kan gå tapt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. DNT er svært bekymret. DNT  er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur.

Kjemper for fremtidens naturopplevelser

Utkastet er sendt på høring, og Olje- og energidepartementet jobber med den endelige konklusjonen. DNT håper at innspillene fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele landet vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte.

- Vi ønsker at politikerne skal tenke seg om én gang til. Vi trenger ikke rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det grønne skiftet.  Vi må kjempe for at våre barn og barnebarn får de samme naturopplevelser som oss, sier Per Hanasand.

Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter. Dette innebærer blant annet vern og bevaring av kystlandskap og sikring av viktige natur- og friluftsområder.

Vindkraftanleggene vil føre til store endringer i landskap og natur. Det vil medføre restriksjoner, støy og forurensning. Friluftslivsaktivitetene vil bli sterkt påvirka, og naturopplevelsen kraftig redusert. I dag er sammenhengende natur og landskapselementer uten store inngrep spesielt truet. Sterke endringskrefter og svak styring svekker naturopplevelsene.  

DNTs formål er å bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Harstad Turlag arrangerer derfor marsj for naturen søndag 12. mai, sammen med mange andre lokallag rundt om i landet.