Pressemelding: Harstad Turlag støtter ikke oppdrettsanlegg rundt Rogla

Friluftsperlen som kanskje vil forringes av laksemerder.
Friluftsperlen som kanskje vil forringes av laksemerder. Foto: Therese Tangen

Planene om plassering av laksemerder ved øyene Rogla og Lillerogla har møtt stor motstand i lokalbefolkninga. Dette er lett å forstå, ettersom det vil berøre og forringe et av de viktigste natur- og friluftsområdene i Harstad kommune. Også Harstad Turlag er imot at disse unike naturområdene skal være lokaliteter for fiskeoppdrett, og turlaget ønsker med dette å markere sin motstand mot disse planene.

Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter. Dette innebærer blant annet vern og bevaring av kystlandskap og sikring av viktige natur- og friluftsområder.

-Rogla har en unik natur- og kulturhistorie, noe som gjør øya og området rundt spesielt verdifullt, forteller styreleder Nils Erik Bakke. -Dette gir landskapet opplevelseskvaliteter som gjør det attraktivt å bruke, fortsetter han. Leder av turlagets natur- og miljøvernutvalg, Øystein Normann, forteller at man her kan oppleve en stor artsrikdom, naturlige lyder og fravær av støy. - Gode landskap har stor samfunnsmessig verdi, fordi befolkningens bruk av gode landskap gir gode naturopplevelser og virker positivt, både på den psykiske og fysiske helse, fortsetter Normann.

Harstad Turlag oppfordrer alle til å støtte aksjonene mot oppdrett rundt Rogla og Lille-Rogla!
Friluftsperlen rett utenfor Harstad trues av oppdrettsanlegg.
Friluftsperlen rett utenfor Harstad trues av oppdrettsanlegg. Foto: Therese Tangen

Harstad Turlag mener at plassering av merder ved Rogla og Lillerogla vil føre til store endringer i landskap og natur. Det vil medføre restriksjoner, støy og forurensning. Friluftslivsaktivitetene vil bli sterkt påvirka og naturopplevelsen kraftig redusert. I dag er sammenhengende natur- og landskapselementer uten store inngrep spesielt truet. Sterke endringskrefter og svak styring svekker naturopplevelsene.   

-DNTs formål er å bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, forteller Bakke. Harstad Turlag vil derfor på det sterkeste fraråde at det etableres merder i havområdet rundt Rogla. Her finner en landskapskvaliteter som bør bevares, noe også de mange brukerne av området tydelig gir uttrykk for.

En liten krabat skuer utover et "urørt" hav. Slik håper Harstad Turlag det vil fortsette å være rundt Rogla!
En liten krabat skuer utover et "urørt" hav. Slik håper Harstad Turlag det vil fortsette å være rundt Rogla! Foto: Therese Tangen