Årsmøtet - med sakspapirer

Rondane, herlig, frisk toppturhelg i februar, her på merket rute på vei til Ljosåbelgen
Rondane, herlig, frisk toppturhelg i februar, her på merket rute på vei til Ljosåbelgen Foto: Henrik Andersen

Vi ønsker velkommen til årsmøte på Turlagshuset mandag 18. mars kl. 19:00.

Alle sakspapirer er nå lagt ut for gjennomgang.

Vi oppfordrer til bruk av digitale verktøy når disse leses - tenk miljø - reduser antall utskrifter! 

Et begrenset antall eksemplarer vil være tilgjengelig på årsmøte.

Protokoll fra årsmøte: Protokoll (signert)

Årsberetning 2018: Årsberetning 2018 (signert versjon)

_________________________

Saker til behandling på årsmøtet 18. mars 2019: Agenda for årsmøte

Valgkomiteens innstilling: Innstilling

Harstad Turlags resultatregnskap 2018: Resultatregnskap 2018

Harstad Turlags revisjonsberetning 2018: Revisjonsberetning

Vedtakssaker - Prosjekt Toralfsbu og kontingentsatser for 2020: Forslag til vedtak

Innmeldte saker fra medlemmer: Mottatte forslag og styrets uttalelse

Det blir tradisjonell, enkel servering. DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang vil delta.

Vedtekter Harstad Turlag: Vedtekter