Åpent møte om etableringen av FTU

Harstad Turlag er stolte av å ønske velkommen til åpent møte om etableringen av FTU Harstad (Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede).

Rett før jul fikk turlaget den glade beskjeden fra Gjensidigestiftelsen om at søknaden om midler til opprettelsen av FTU-gruppa i Harstad var vedtatt. Arbeidet er nå igangsatt, og det inviteres til åpent møte for idémyldring og etablering. Møtet er åpent for alle, og et vil være lett servering.

Program:
  • Hva er FTU? Med eksempler fra andre steder i landet
  • Informsajon om bevilgningen fra Gjensidigestiftelsen
  • Idémyldring Turprogram
  • Organisering av tilbudet (hyppighet, ambisjonsnivå, informasjon, turledere)
Prosjektet er et samarbeid med Institutt for vernepleie, UiT Campus Harstad, og det er ønskelig å rekruttere turledere og turkontakter blant studentene.
Tirsdag 5. februar 2018 kl. 19-21, UiT Campus Harstad, Havnegata 5
Foto: FTU Telemark

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede skal skape et tilbud for utviklingshemmede, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, ønsker DNT å skape en felles arena for å ha det gøy sammen. Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets sesonger.