Årsmøtet - kandidater til styreverv

21. januar 2018 feiret hele Norge DNTs 150-årsdag
21. januar 2018 feiret hele Norge DNTs 150-årsdag Foto: Gunn Elin Fedreheim

Årsmøte 2019 avvikles i år den 18. mars kl. 19:00 på Turlagshuset.

Iflg. Harstad Turlags vedtekter må forslag på styremedlemmer være innkommet skriftlig innen 15. januar for å kunne bli behandlet på årsmøte samme år.

Tre styremedlemmer, to medlemmer i turutvalget, to medlemmer i løypeutvalget, vara for revisor og en person i valgkomiteen er på valg i 2019. Foreslåtte personer må være forespurt av forslagstiller og samtykke til forslaget. Forslag sendes: Harstad Turlag, Boks 227, 9483 Harstad eller e-post til valgkomiteen ved Mariette Verhage (mdeborve@online.no).

Det minnes samtidig om medlemmers forslagsrett jf Harstad Turlags vedtekter:

§ 8. Medlemmers forslagrett

Medlemmer kan sende inn forslag om foreningens anliggende til styret som tar det til behandling. Hvis medlemmer ønsker det, og forslaget er innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet, skal styret forelegge det for det kommende årsmøtet med sin uttalelse.