Tusen takk Harstad

Tusen takk
Tusen takk

Maistua har blitt totalrenovert, og Harstad Turlag er overveldet over hvor flott hytta har blitt! Dette kunne turlaget aldri klart alene, og vi ønsker her å takke alle våre samarbeidspartnere som har bidratt til at dette eventyrlige prosjektet kunne gjennomføres.

Først og fremst ønsker turlaget å takke TMM produksjon og Eventyrlig Oppussing som turde å satse på Maistua, som så potensialet og ikke minst som valgte å være dristige og ambisiøse i gjennomføringen av prosjektet.

Hverken Eventyrlig Oppussing eller Harstad Turlag hadde klart å gjennomføre dette uten solige samarabeidspartnere lokalt. Følgende har deltatt med arbeidsinnsats og sponsing:

PEAB Bjørn Bygg ble tidlig forespurt om å være den lokale entreprenøren TMM produksjon trengte. Her har turlaget møtt enorm velvilje, samarbeidsvilje og ikke minst gjennomføringsevne. Tusen takk for samarbeidet!

Byggesystemer har bidratt med stillaser, festivaldo og arbeidstelt. De har rigget stillas både opp og ned, og vært en svært god samarbeidspartner. Tusen takk for samarbeidet!

Heli-Team ble tidlig forespurt om å transportere alt materiell både opp og ned. De har i tillegg tilbydt at Eventyrlig Oppussing kunne lagre materiell på basen. Dette har vært til stor hjelp i gjennomføringen av prosjektet. Tusen takk for samarbeidet!

Hålogaland Ressursselskap ble forespurt om å sponse søppelhåndteringen, noe de svarte ja til umiddelbart. De har bistått med pakkposer, containere og svært stor velvilje i forhold til sorteringen av avfallet fra Maistua. Tusen takk for samarbeidet!

Rå videregående skole har laget mat til hele produksjonen fra og med 19. september til og med 23. september.  Maten har blitt tilberedt i Medkila og fraktet ferdig opp til Maistua. Tv-produksjonen var svært imponert over den gode maten. Tusen takk for samarbeidet!

Men prosjektet hadde heller ikke blitt gjennomført uten solid innsats og velvilje fra langt flere aktører i Harstad.

Takk til Kiwi Medkila for sponsing av frukt og grønt til Rå videreågende skole sin matlaging. Takk til TopCoat for utlån av høyttalere og mikrofon til folkefesten. Takk til Harstad kommune for velvilje og hurtig saksbehandling. Takk til Hærens musikkorps for den gode stemninga dere skapte på folkefesten. Takk til Rikke Gürgens Gjærum for solid håndtering av folkefesten.

Takk til alle fremmøtte på folkefesten! Uten dere, ingen fest.

Og sist, men definitivt ikke minst, tusen takk til daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen for svært solid innsats med Maistua og for en særdeles velgjennomført logistikkjobb! Tusen takk også til hyttetilsyn på Maistua Hans Anton Uhre som har nedlagt mange timers dugnadsarbeid på Maistua i løpet av prosessen. Vi kan dessverre ikke si at hyttetilsynsjobben går tilbake til å være like rolig som den var før da Maistua hadde 4-5 overnattinger i året, men vi håper ei ny hytte blir motiverende å følge opp fremover også!

Og tusen takk til våre frivillige for all uunnværlig dugnadshjelp fra alle dere som har avsatt en time eller flere på Maistua i tilknytning til både oppussinga og folkefesten. Uten deres innsats både her og ellers i turlaget kan vi ikke ha det gode tilbudet vi har. Nå har dere bidratt til at et nærturmål har blitt enda mer attraktivt!

Skrevet av Gunn Elin Fedreheim 25. september 2018