Medlem i en sjelden æresmedlemklubb

Æresmedlem Kjell Gustavsen holder diplomet som viser at han har fått den gjeve utmerkelsen. Til høyre er styreleder Nils Erik Bakke.
Æresmedlem Kjell Gustavsen holder diplomet som viser at han har fått den gjeve utmerkelsen. Til høyre er styreleder Nils Erik Bakke.

På Harstad Turlags årsmøte 12. mars 2018 ble Kjell Gustavsen tildelt æresmedlemskap i turlaget for sin svært gode og lange innsats for turlaget.

I nominasjonen til æresmedlemskap fremheves det at Kjell har lagt ned en solid innsats for Harstad Turlag over snart 30 år. Kjell ble innvalgt i daværende Tur- og løypeutvalg i 1989 og deltok da i planlegging og gjennomføring av turer. Han overtok som leder av dette todelte utvalget i 1996 og skjøttet dette viktige vervet på en samvittighetsfull og profesjonell måte innenfor begge feltene frem til 2015 da utvalget ble delt i to utvalg. Kjell gikk ut av Turutvalget i 2016.

Kjell har ellers vært sterkt involvert i kart og bokproduksjoner i regi av turlaget. En annen arbeidskrevende oppgave Kjell har påtatt seg sammen med andre er tilsynsoppgaven på Blåvatnhytta fra 2010. Blåvatnhytta er en av turlagets mest utilgjengelige og værutsatte fjellhytte. Store oppgaver som etablering av badstu og bygging av uthus i tillegg til ordinære tilsynsoppgaver er gjennomført med Kjell i førersetet.

Med andre ord, Kjells store innsats på mange områder innen Harstad Turlag gjennom nesten 30 år, gjorde at han fortjener denne anerkjennelsen. Harstad Turlag har bare to andre æresmedlemmer. Haakon Rønning fikk æresmedlemskap i 1980 for sitt virke som kasserer og hyttetilsyn i nesten 30 år. Han fikk også DNTs hedersknapp. Roger Riise fikk æresmedlemskap i turlaget i 2010, og ble også tildelt DNTs hedersknapp i 2016 (https://harstad.dnt.no/artikler/nyheter/5311-roger-riise-fikk-hedersknappen/).

Gratulerer så mye Kjell!