Årsmøtepapirer

Foto: Kjersti Gürgens Gjærum

Papirene til årsmøtet er klar og du kan finne dem her. Vi oppfordrer til bruk av digitale verktøy når disse leses, slik at man sparer utskrifter! Noen papirversjoner vil likevel tas med på årsmøtet.