Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Åpent møte om Sørlimarka skyte- og øvingsfelt

Barnas Turlag på tur i Sørlia vinteren 2015.
Barnas Turlag på tur i Sørlia vinteren 2015. Foto: Gunn Elin Fedreheim

Pressemelding: Åpent møte om Sørlimarka skyte- og øvingsfelt.

Onsdag 14. februar holder Harstad Turlag åpent møte i rådhuskantina om Sørlimarka skyte- og øvingsfelt.

Forsvaret har lagt frem en ny reguleringsplan for Sørlimarka skytefelt som innebærer en drastisk utvidelse og store inngrep i terrenget. Det er to forhold som gjør at Harstad Turlag mener at planen ikke kan godkjennes. 

Det har vært skiløyper gjennom Sørlimarka, lenge før forsvaret etablerte skytefelt der, og helt siden det ble vanlig med snøskuter og trakkemaskiner, har idrettslaget Kilkameratene kjørt og preparert løype.  Kilkameratene har egne traseer for sine løyper, men gjør dette for at det skal komme Harstads befolkning til gode.  De siste par år har forsvaret nektet preparering av løypene, og den foreslåtte reguleringsplanen vil sette en total stopp for dette.  Det tillates ikke kjørt preparerte løyper engang i påskeferien. Forsvaret foreslår en ny løype utenom skytefeltet. Den vurderes ikke som tilfredsstillende for turgåere og barnefamilier.  Dette er en vesentlig forringelse og et grovt inngrep i tradisjonell bruk av området.

Det andre forholdet er at det planlegges en rekke tiltak som medfører store inngrep i terrenget. Det planlegges anlagt nye veier, barmarksløype for hjul- og beltekjøretøyer, kjøreløype for lette kjøretøyer, bygninger på inntil 400 m2 og to voller oppe i Soltuva. Den ene er planlagt til 20x12 m (bredde x høyde), den andre er planlagt til 17x16 m. Dette er voller på størrelse med 4 – 5 etasjes hus! Tiltakene vil medføre inngrep i terrenget og avskoging, og innebærer en rasering av terrenget.

Sørlimarka er et attraktivt turområde både sommer og vinter, og forbud mot ferdsel i store deler av året kan ikke aksepteres. De planlagte utbygginger må heller ikke tillates. Blir disse gjennomført, vil det medføre en uopprettelig forringelse av et attraktivt landskap og viktig rekreasjonsområde. Det er også et faktum at sårbart vilt vil bli sterkt berørt av de planlagte aktivitetene, samt at inngrepet skjer i et av de største våtmarksområdene i Harstad og Kvæfjord kommuner.

Forsvarets planer for Sørlimarka står i grell kontrast til Stortingets vedtak om en sterk nedbygging av forsvarets virksomhet og tilstedeværelse i Harstad.

På møtet i rådhuskantina vil representanter fra Harstad kommune, Kilkameratene og Harstad Turlag orientere.

Med hilsen
for Natur- og miljøvernutvalget i Harstad Turlag
Tor Ottar Jacobsen