Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte 2018 - Valg

Det nye styret. Berit Vik ikke tilstede da bildet ble tatt.
Det nye styret. Berit Vik ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Roger Riise

Årsmøte 2018 skal iflg. vedtektene avvikles i løpet av mars.

Iflg. Harstad Turlags vedtekter må forslag på leder/styremedlemmer være innkommet skriftlig innen 15. januar for å kunne bli behandlet på årsmøte samme år.

Styreleder og tre styremedlemmer derav nestleder er på valg i 2018.

Foreslåtte personer må være forespurt av forslagstiller og samtykket.

Forslag sendes: Harstad Turlag, Boks 227, 9483 Harstad eller e-post til valgkomiteen ved hennie.riise@hlkbb.no

Valgkomiteen

Skrevet av Raymond Riise 5. desember 2017