Adventsseminar for 2. gang

Hvordan sikre at alle får delta i frilufslivet?
Hvordan sikre at alle får delta i frilufslivet? Foto: Siri Hofsø Hjellnes

For andre år på rad går Midtre Hålogaland Friluftsråd, FNF Troms og Harstad Turlag sammen om å arrangere adventsseminar om friluftsliv i Harstad. Seminaret er åpent for alle og skapte i fjor god dialog om sikring av friluftsarealer. På årets seminar stiller vi spørsmål ved om friluftsliv er reservert for de med fancy utstyr, flest toppturer og hytte 3 mil til fjells? Hvor bred er egentlig friluftsaktiviteten? Hvordan når vi dem som kanskje har en litt større dørterskel? Bli med inn i skjæringspunktet mellom naturglede, folkehelse og inkludering.

Harstad Turlag er stolte over at tre av innlederne er frivillige hos oss. Linda Motrøen Paulsen fra Barnas Turlag vil fortelle om Barnas Turlag sitt integreringsarbeid. Kjersti Gürgens Gjærum vil fortelle om ungdommens rolle og hvordan de kan bidra til at flest mulig får oppleve friluftslivet. Og styremedlem Dagrun Weines vil ta på seg den profesjonelle hatten, og fortelle om arbeidet i Harstad kommune for å få til lavterskelaktiviteter. I tillegg vil eksterne deltakere bidra med interessante innlegg.

Seminaret finner sted på Turlagshuset 7. desember kl. 18 til 21.

Bålkos i Apeskogen på Stangnes
Bålkos i Apeskogen på Stangnes Foto: Gunn Elin Fedreheim

Programmet for seminaret er som følger:

18:00 Velkommen Nils Erik Bakke, styreleder Harstad Turlag 
18:10 Tur- og treningskompis: Effektivt samarbeid mellom friluftslivet, idretten og kommunen Maria Fouad og Johannes Skulstad, Forum for natur og friluftsliv Norland og Finnmark
18:45 Flerkulturelt friluftsliv – gode eksempler fra Harstad Turlag Linda Motrøen Paulsen, Barnas Turlag Harstad
19:05 Hvordan få med ungdommen?
Kjersti Gjærum, Leder for nyoppstartede DNT Ung Harstad
19:25 Pause m/ kaffe, kjeks og frukt
19:45 Slik får vi til lavterskel friluftsliv i Harstad Dagrun Weines, Folkehelsekoordinator Harstad kommune
20:05 Friluftsrådet for alle – sjekk ut mulighetene Anne-Margrethe Roll og Torgeir Bremer, Midtre Hålogaland friluftsråd
20:25 Samtale: Hvordan skape friluftsliv for alle og få gode samarbeid på tvers? Alle innlederne deltar
21:00 Slutt 

Seminaret er åpent for alle og selvsagt gratis!