Vil du ha drømmejobben som daglig leder?

Foto: Marius Dalseg Sætre

Fra 1. januar 2018 går vår daglige leder Roger Riise over i pensjonistenes rekker. Vi er på jakt etter hans erstatter, og håper mange kan være interessert i det som vel må være drømmejobben: daglig leder i Harstad Turlag. Velkommen som søker!

Daglig leder for Harstad Turlag

Harstad Turlag søker etter DAGLIG LEDER i en 30 % fast stilling for å ivareta den daglige ledelsen med ansvar for økonomi og drift. Etter mange år skal vår nåværende daglige leder gå av, og grunnet god medlemsvekst og økende aktivitet utvider vi samtidig stillingen fra 20 til 30 % med mulighet for ytterligere økning avhengig av ekstern finansiering. Vi ønsker å satse på en DNT Ung-gruppe i turlaget. Dette medfører at vi må ha en person som har interesse for slikt arbeid og som kan søke om midler til dette og annen aktivitet i laget.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Forberede saker for styret og være styrets sekretær
 • Søke om midler fra offentlige støtteordninger i samarbeid med turlagets komiteer og utvalg
 • Være kontaktperson og profilere Harstad Turlag
 • Lede arbeidet med profilering på web og i sosiale media
 • Være en drivkraft for å opprette og administrere ei DNT ung-gruppe
 • Ansvarlig for drift av Turlagshuset i Folkeparken

Kvalifikasjoner

 • Har erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne fra DNT
 • Har gode datakunnskaper
 • Har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, digitalt og på papir

Egenskaper

 • Har interesse for og erfaring fra friluftsliv
 • Har lyst, vilje og evne til å bidra til en positiv utvikling av Harstad Turlag
 • Har vilje og evne til å samarbeide og god gjennomføringsevne
 • Er kreativ, målrettet, strukturert og organisatorisk

Det stilles krav om minimum norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet. Stillingen rapporterer til styreleder i Harstad Turlag.

Arbeidssted: Harstad.

Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon: styreleder Nils Erik Bakke (nils.erik.bakke@dnt.no / 901 99 868)

Søknad med CV sendes på e-post til nils.erik.bakke@dnt.no. Søknadsfristen er forlenget til 24. september 2017 pga rot med annonseringen.

Kopi av vitnemål og attester må kunne fremvises på intervju.

Harstad Turlag er en medlemsforening i forbundet Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget ble stiftet i 1925 og har per i dag i overkant av 1500 medlemmer. Harstad Turlag har ni hytter, mange ruter og aktivitet i kommunene Harstad, Lødingen, Ibestad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord. En rekke undergrupper er en del av turlaget: DNT Fjellsport, Seniorgruppe, Barnas Turlag og en rekke komiteer og utvalg.   Harstad ligger på Norges største øy, Hinnøya. Byen har ca. 25 000 innbyggere og karakteriseres som en kultur- og gourmetby, i tillegg til å være en friluftsby med svært gode muligheter for aktivitet både til lands og vanns, til fots og på ski. Byen har en campus som en del av UiT Norges arktiske universitet, og er også en aktiv studentby.