ÅRSMØTE 21. FEBRUAR 2022 KL. 19:00 - PÅMELDING

Annet

Dato
21. februar kl. 19:00
Passer for
Alle
Turtyper
Annet, , Harstad
Arrangør
Harstad Turlag

Situasjon tilpasset COVID-19 medfører krav til PÅMELDING for de som ønsker å delta.  Sted: kommer senere

Dokumenter til årsmøtet publiseres elektronisk: Årsmøtepapirer

Forslag til kandidater for styreverv innen 15. januar 2022 til leder for valgkomitèen: Nils Erik Bakke

Medlemmers forslagrett (§9)

Medlemmer kan sende inn forslag om foreningens anliggende til styret som tar det til behandling og forelegge det for årsmøtet med sin uttalelse. Forslagsfrist er 5. februar 2022. Forslag sendes til Harstad Turlag.

Kontaktinformasjon: