Grunnkurs skred alpin

Kurs

Fra dato
16. april kl. 18:00
Til dato
18. april kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Skredkurs,
Arrangører
Fjellsportgruppen Harstad, Harstad Turlag

Grunnkurs skred skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren, og betydningen av den menneskelige faktor. Kurset fokuserer på tursituasjonen, slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skredterreng blir en naturlig del av kurset. Kurset gir en innføring i kameratredning ved snøskred.

Målgruppe

Kursets innhold er tilpasset toppturgåere og personer som ferdes utenfor løypene i alpinanlegg. Kurset egner seg godt både for deg som har godt på tur en del år og for deg som er relativt fersk.

Rammer

Kurset går over 3 dager og gjennomføres i Harstadregionen.

Instruktørene på kurset er NF-skredinstruktører. På de fleste grunnkursene vil det i tillegg være en eller flere aspiranter som utdanner seg til NF-skredinstruktører. Det er maks 6 deltakere per instruktør/aspirant.

Pris og påmelding

 Kr 500kr for medlemer i DNT og kr 2650,- for ikke medlemer.

Turledere i Harstad Turlag vil få refundert kursavgift ved fullført kurs. 

Påmeldingen er bindene, kursavgift vil ikke bli refundert ved avmelding etter avmeldingsfristen 05.02.2021. 

Det tas fobehold for restriksjoner grunnet Covid-19. Ved kanselering av kurs grunnet dette vil kursavgift bli refundert uten forbehold. 

Utstyr

Alle deltakere stiller med:

•        Spade, søkestang, sender/mottaker (lån kan avtales med Harstad Turlag)
•        Grunnleggende førstehjelpsutstyr
•        Hodelykt
•        Liggeunderlag eller vindsekk
•        Vinterklær
•        Deltagere må ha ski(inkludert feller) som egner seg for nedkjøringer. Truger og fjellski egner seg ikke.
•        Mat og drikke

Kursbeskrivelse og innhold

Kurset fokuserer på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg og leirsteder legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes, samt gruppedynamikken i den gruppa hvor man er turdeltaker. 3x3 filtermetoden er grunnleggende metodikk gjennom kurset.

Hovedtema for kurset

•        Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
•        Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
•        Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

Temaliste

Turplanlegging
Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng

•        Risikofaktorer og ulykkesårsaker
•        Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i ulike situasjoner
•        Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper o Hensiktsmessige regelbaserte metoder

Terrengvurdering og klassifisering

•        Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart og i terreng.
•        Identifisere terrengfeller på kart og i terreng
•        Terrengklasser

Identifikasjon av alarmtegn

•        Skytende sprekker, drønn, nylig skredaktivitet
•        Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)
•        Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket, og dets utbredelse
•        Omdannelsesprosesser i snøen og værets påvirkning av snødekket, og forventet variasjon fra snøen kommer til den går
•        Tester for identifisering av svakt lag

Bruk av skredvarsel, skredproblem og fareskalaen

Kameratredning

•        Ledelse - stopp, tenk, vurder. Organisering av søk og søkefaser
•        Søkemønstre - hensiktsmessige søkemønstre for ulike typer scenarier
•        Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport, forventede skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi

Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)

•        Mønster for terrengtype 1, enkelt skredterreng
•        Mønster for terrengtype 2, utfordrende skredterreng
•        Mønster for terrengtype 3, komplekst skredterreng

 

Program(kan komme noen endringer):

Fredag 18:00-22:00: teoriøkt

Presentasjonsrunde, forventninger, innføring

Snøskred: skredtyper, litt statistikk. Terreng.

Vær, snø og  snøomvandling.

Snøstabilitet og stabilitetsvurdering.

Kameratredning med SSS, V-shape og litt om tilleggsutstyr.

DNT Fjellsportgruppa stiller med kaffe og noe å bite i.

 

 

Lørdag 08:00-15:00: praksisøkt i nærområdet (Harstad eller Tjeldsundet)

Snøprofil og stabilitetstester

Kameratredning (bruk skredsøker, kameratredningsøvelse)

Terrengvurdering, bratthetsmåling, vurdere snødekket, rutevalg.

Litt om utstyr i lunsjpausen  

 

Lørdag etter praksisøkt ca. 17:00-20:00: teoriøkt

Menneskelig faktor og risikoreduserende tiltak

Turplanlegging med 3x3 og kart, bruk av regelbaserte metoder.          

Planlegging av søndagsturen med 3 x 3 i smågrupper.

     

Søndag 08:00-17:00: praksisøkt i nærområdet (Harstad eller Tjeldsundet)

Gjennomføring av planlagt tur i smågrupper ved å bruke 3x3

Praktisk bruk av vurdering snødekket, terreng, rutevalg, 

Bratthet, menneskelig faktor på tur

Avslutning søndag ca. kl. 17:00 

 

  Anbefalt litteratur:

 «Skikompis», 2013, Christer Lundberg Nes

 «Snøskredskolen», www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/ 

Kontaktinformasjon: