GRUNNKURS SKRED ALPINT FOR JENTER

Kurs

Fra dato
15. mars 2019 kl. 18:00
Til dato
17. mars 2019 kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Topptur, Fjellsport, Snøskred
Arrangør
Fjellsportgruppen Harstad
Dette arrangementet er over!

Instruktører: Fred Olsen, Cecilie Harr Moen og Espen Høst

Fjellsportgruppa ønsker å tilrettelegge for flere jenter på alpine turer i vinterfjellet. Derfor tilbyr vi i år et eget kurs kun for jenter. Vi prøver å henter kvinnelige instruktører fra Tromsø denne helgen også slik at det blir ett kurs av jenter for jenter.  

Grunnkurs skred skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren, og betydningen av den menneskelige faktor. Kurset fokuserer på tursituasjonen, slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skredterreng blir en naturlig del av kurset. Kurset gir en innføring i kameratredning ved snøskred.

Målgruppe

Dette kurset er for toppturgående jenter og jenter som ferdes utenfor løypene i alpinanlegg. Kurset egner seg godt både for deg som har gått på tur en del år og for deg som er relativt fersk.

Rammer

Kurset går over 3 dager og gjennomføres i Harstadregionen.

Instruktørene på kurset er NF-skredinstruktører. På de fleste grunnkursene vil det i tillegg være en eller flere aspiranter som utdanner seg til NF-skredinstruktører. Det er maks 6 deltakere per instruktør/aspirant og ikke flere enn 18 deltakere totalt.

Pris og påmelding

Påmelding gjøres direkte på nettsiden. 

Kurs pris er satt til:

- For medlemmer av Fjellsportgruppa/Harstad Turlag/DNT 2300 kroner.

- For andre 2500 kroner

Påmelding er bindende, påmeldingen vil ikke bli refundert med avmelding. Her er det første jente til mølla!

Utstyr

Alle deltakere stiller med:

•        Spade, søkestang, sender/mottaker (ASSS-prinsippet)  (skredsøker kan leies på turlagskontoret. NB! Må ordnes før kurset)

•        Grunnleggende førstehjelpsutstyr

•        Hodelykt

•        Vinterklær

•        Deltagere må ha ski(inkludert feller) som egner seg for nedkjøringer. Truger og fjellski egner seg ikke.

•        Mat og drikke

Kursbeskrivelse og innhold

Kurset fokuserer på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg og leirsteder legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes, samt gruppedynamikken i den gruppa hvor man er turdeltaker. 3x3 filtermetoden er grunnleggende metodikk gjennom kurset.

Hovedtema for kurset

•        Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket

•        Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd

•        Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

 

Temaliste

Turplanlegging

Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng

•        Risikofaktorer og ulykkesårsaker

•        Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i ulike situasjoner

•        Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper og hensiktsmessige regelbaserte metoder

Terrengvurdering og klassifisering

•        Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart og i terreng.

•        Identifisere terrengfeller på kart og i terreng

•        Terrengklasser

Identifikasjon av alarmtegn

•        Skytende sprekker, drønn, nylig skredaktivitet

•        Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)

•        Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket, og dets utbredelse

•        Omdannelsesprosesser i snøen og værets påvirkning av snødekket, og forventet variasjon fra snøen kommer til den går

•        Tester for identifisering av svakt lag

Bruk av skredvarsel, skredproblem og fareskalaen

Kameratredning

•        Ledelse - stopp, tenk, vurder. Organisering av søk og søkefaser

•        Søkemønstre - hensiktsmessige søkemønstre for ulike typer scenarier

•        Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport, forventede skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi

Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)

•        Mønster for terrengtype 1, enkelt skredterreng

•        Mønster for terrengtype 2, utfordrende skredterreng

•        Mønster for terrengtype 3, komplekst skredterreng

 

Program(kan komme noen endringer):

Fredag 18:00-22:00: teoriøkt

Presentasjonsrunde, forventninger, innføring

Snøskred: skredtyper, litt statistikk.

Terreng.

Vær, snø og  snøomvandling.

Snøstabilitet og stabilitetsvurdering.

Kameratredning med SSS, V-shape og litt om

tilleggsutstyr.

DNT Fjellsportgruppa stiller med kaffe og noe å bite i.

Lørdag 08:00-15:00:

Praksisøkt i nærområdet (Harstad eller Tjeldsundet)

Kameratredning (bruk skredsøker, kameratredningsøvelse)

Terrengvurdering, bratthetsmåling, vurdere snødekket, rutevalg.

Litt om utstyr i lunsjpausen  

 Rolig afterski med middag

Lørdag etter praksisøkt ca. 17:00-20:00: teoriøkt

Menneskelig faktor og risikoreduserende tiltak

Turplanlegging med 3x3 og kart, bruk av regelbaserte metoder.          

Planlegging av søndagsturen med 3 x 3 i smågrupper.

     

Søndag 08:00-16:00: praksisøkt i nærområdet (Harstad eller Tjeldsundet)

Gjennomføring av planlagt tur i smågrupper ved å bruke 3x3

Praktisk bruk av vurdering snødekket, terreng, rutevalg, 

Bratthet, menneskelig faktor på tur

 

Søndag ca. kl. 16:00: sosial avslutning 

 

 

  Anbefalt litteratur:

 «Den lille snøskredboka», 2008, Kjetil Brattlien

 «Skikompis», 2013, Christer Lundberg Nes

 «Snøskredskolen», www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/ 

Kontaktinformasjon: